Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00043

Az ügy rövid leírása

Az etil-alkohol behozatala az Unió területére engedély köteles. Érintett termékek: 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91 és a 2208 90 99 KN. A befizetendő biztosíték mértéke 1 Euró/ HPA( abszolút hektoliter). A kibocsátásra kerülő AGRIM engedély vámkedvezmény igénybevételére nem jogosít. A kérelmen meg kell jelölni a származási országot melynek betartása kötelező, de kérésre az engedély érvényességi idején belül egyszer módosítható. Az engedélyek kibocsátása folyamatosan történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az EU-ban bárhol letelepedett természetes személy kérelmezhet

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia: kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan megadni ; az áru KN kódját,(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat). Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan az ügyfélnek nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs eljárási díj

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

A kérelmek minden munkanapon benyújthatók, a 13 óra után beérkezett kérelmek aznap nem kibocsáthatók. Az ügyintézési idő 1 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága, másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az etil-alkohol importjához szükséges-e engedély? Igen az etil- alkohol behozatala az Unió területére engedélyköteles, de az engedély vámkedvezményre nem jogosít. Ha más EU tagországból szeretnék etil-alkoholt behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Igen

Fontosabb fogalmak

MONITORING: megfigyelési rendszer, célja statisztikai adatgyűjtés, az import nyomonkövetése
KIVONAT: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza.

Vonatkozó jogszabályok

Eljárásra vonatkozó szabályok: 2336/2003/EK bizottsági rendelet a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes szabályainak bevezetéséről 376/2008/EK bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról 1. cikk (2) a)pont, 7. cikk, 12. cikk, 14. cikk, 16. cikk (2), 17. cikk (1), (3), (4), (5), (6), 34. cikk, I. melléklet A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről. IV. fejezet
1308/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 176. cikk (2) bekezdés 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 2.§ b) pont, 3.§, 3/A.§, 4.§, 5.§, 5.§, 1/b melléklet
320/2010. (XII.27.) Korm rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 1.§ (1) bek.,15.§ (1)bek. g) pont, (2) bek. 2. melléklet 1.pont
Illetésesség, jogorvoslat :2004. évi CXL Tv.a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 36. § (2), 98.§ (1), 99.§ (1). 116.§ 1990. évi XCIII. Tv. az illetékről 29.§ (2)
85/2012.(IV.21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól III. fejezezt, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet

Kulcsszavak

etil-alkohol, monitoring, biztosíték, szabadforgalomba bocsátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858