Akadálymentes verzió

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00042

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában nyilvántartott adatokból történő ügyféltájékoztatás, felvilágosítás, iratmásolat kiadása, postázása.

Ki jogosult az eljárásra?

A biztosított (volt biztosított), illetve meghatalmazottja, törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - a kérelem adatlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az  ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ügyintézés határideje

Betekintés esetén helyben, azonnal, kivonat igénylés esetén 22 munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

A betekintési jog gyakorlását bizonyító jegyzőkönyv, kivonat ellen közvetlenül fellebbezésre, illetve bírói út igénybevételére nincs lehetőség, a jogorvoslat közvetetten azonban biztosított.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a jogorvoslati jog gyakorlását oly módon teszi lehetővé, hogy az érintetteket hatósági bizonyítvány kiadása felé irányítja (96/E. § (1) bekezdés). Amennyiben ennek tartalmával nem ért egyet az ügyfél (azaz fellebbez), akkor a 96/E. § (2) bekezdés alapján a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás felfüggesztését követően, hivatalból adategyeztetési eljárás indul. Ennek eredményeként határozat formájában döntés születik, mely a szokásos jogorvoslati eszközökkel (fellebbezés, majd bírósági út) támadható.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A jogszabály a nyugdíjbiztosítási ágazatnál nyilvántartott, biztosításban töltött időre vonatkozó adatokba teremt betekintési lehetőséget. A betekintés során az ügyfél kérhet a rá vonatkozó adatokról kivonatot, vagy kérheti azok másolati példányát. A betekintés a megjelenéskor azonnal megtehető számítógépes monitoron, a kivonat készítését a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv rövid határidő kitűzésével készíti el.

Fontosabb fogalmak

Betekintési jog: az ügyfél kérésére megtekinthető, illetve másolatban kiadható illetve kivonatolható a hatósági nyilvántartás rá vonatkozó adata. Az eljárás a hatósági nyilvántartás módosítására, törlésére nem ad lehetőséget és nem helyettesíti a hatósági bizonyítványt.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.)Korm. rendelet 1. §,
Ügyintézési határidő: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (4) bekezdése,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. §, 69. §, 96. § (7), (8) bekezdés, 81. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. § (9) bekezdés, 39. §, 40-40/A.§, 51. §, 65-69. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7), (8) bekezdés

Kulcsszavak

munkaviszony, bejelentés, igazolás, járulékfizetés, eljárás, biztosításban töltött jogviszony

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858