Akadálymentes verzió

Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00042

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában nyilvántartott adatokból történő ügyféltájékoztatás, felvilágosítás, iratmásolat kiadása, postázása.

Ki jogosult az eljárásra?

A biztosított (volt biztosított), illetve meghatalmazottja, törvényes képviselője.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben meghatalmazott, törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - a kérelem adatlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum,.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ügyintézés határideje

Betekintés esetén helyben, azonnal, kivonat igénylés esetén 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

A betekintési jog gyakorlását bizonyító jegyzőkönyv, kivonat ellen közvetlenül fellebbezésre, illetve bírói út igénybevételére nincs lehetőség, a jogorvoslat közvetetten azonban biztosított.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a jogorvoslati jog gyakorlását oly módon teszi lehetővé, hogy az érintetteket hatósági bizonyítvány kiadása felé irányítja. Amennyiben ennek tartalmával nem ért egyet az ügyfél (azaz kifogást emel), akkor a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás felfüggesztését követően, hivatalból adategyeztetési eljárás indul. Ennek eredményeként határozat formájában döntés születik, mely a szokásos jogorvoslati eszközökkel (fellebbezés, majd bírósági út) támadható.Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A szolgálati időt a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján kell számításba venni.
A társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásai alapján nem igazolt szolgálati időket - ha jogszabály másként nem rendelkezik - abban az esetben kell figyelembe venni, ha azokat
  • az igénylő a foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással), vagy
  • a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással, vagy
  • egyéb hitelt érdemlő módon bizonyítja.
Szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett.Törvény külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek.

A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni. A biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31-ét követő időtartama akkor minősül szolgálati időnek, amennyiben erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az időtartamot csak egyszer lehet számításba venni.

Mi a teendő, ha hiányzik egy jogviszony?
Hiányzó jogviszony esetén adategyeztetési eljárást kell indítani az egykorú okmányok egyidejű benyújtásával.

Ilyen elnevezésű foglalkoztatónál nem dolgoztam, mi a teendőm?
Ilyen esetben nincs teendő, a megszűnt munkáltató jogutódja teljesítette az adatszolgáltatást.

Be vagyok-e jelentve xy céghez?
A 2012. december 31-ét követő időszakra a NAV havi adatszolgáltatása alapján rendelkezésre álló adatokból lehet biztosítási jogviszony fennállását igazolni.

Fontosabb fogalmak

Betekintési jog: az ügyfél kérésére megtekinthető, illetve másolatban kiadható illetve kivonatolható a hatósági nyilvántartás rá vonatkozó adata. Az eljárás a hatósági nyilvántartás módosítására, törlésére nem ad lehetőséget és nem helyettesíti a hatósági bizonyítványt.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.)Korm. rendelet 3. §,
Ügyintézési határidő: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (4) bekezdése,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. §, 69. §, 96. § (7), (8) bekezdés, 81. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. § (9) bekezdés, 39. §, 40-40/A.§, 51. §, 65-69. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7), (8) bekezdés

Kulcsszavak

munkaviszony, bejelentés, igazolás, járulékfizetés, eljárás, biztosításban töltött jogviszony

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858