Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Behozatali jog alapján kezelt, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00047

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet megállapodása, egy évi 53000 tonnás a 0202, illetve a 0206 29 91 KN kód alá tartozó, "erga omnes", tehát a WTO összes tagországából származható, fagyasztott marhahús termékeknek az unió piacára történő kedvezményes vámtételű importjáról. A kontingenseket a Közösség import behozatali jog alapján kérelmezett AGRIM engedélyekkel osztja szét azon piaci szereplők között, amelyek megfelelnek a kérelmezési feltételeknek, illetve a kontingens hozzáféréshez szükséges előfeltételeknek. A kontingens a 09.4003 szám alatt fut. A kontingens évek minden év július 1-következő év június 30.-ig tartanak, ezen belül nincsenek alidőszakokra osztva. A kérelmezés két lépcsőben történik. Az első lépésben a behozatali jogra irányuló kérelmet kell benyújtani egy rögzített időintervallumban, a kontingens évek kezdetét megelőző május hónap folyamán (határidő június 1. 13 óra), majd az odaítélt behozatali jog alapján folyamatosan a behozatali év végéig AGRIM engedély kérelmekkel lehet és kell a behozatali joggal odaítélt mennyiségeket kérelmezni/lehívni. A behozatali jogra, azok a piaci szereplők jogosultak kérelmet benyújtani, amelyek hitelt érdemlően tudják igazolni (vámdokumentum másulatokkal), hogy a kérelmezésüket megelőzően 12 hónapban (referencia időszak) a harmadik országokból a közösség területére importáltak a 0201, 0202, 0206 10 95 vagy 0206 29 91 KN kódok alá tartozó mennyiségekből. Az így igazolt összmennyiséget, referenciamennyiségnek nevezzük. Egy pályázó által a kontingens évre kérelmezhető mennyiség maximuma a sikeresen igazolt referenciamennyisége lehet, minimum kérelmezhető mennyiség nincs rendeletileg meghatározva. Egy kérelmező a kontingensre egy behozatali jog kérelmet nyújthat be, több kérelem esetében, minden kérelem érvénytelennek minősül. Mind a behozatali jog kérelmezése és birtoklása, mind a jog alapján kérelmezett AGRIM engedély kérelmezése és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 6 EUR/100 kg termék a behozatali jogra és további 12 EUR/100 kg az AGRIM engedélyre HUF-ban, mely a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. A kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, a kontingens tárgyát képező marhahús termék minőségi specifikációjáról, a behozatali jogról, az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról egyéb (vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos) kérdésekről, stb. az MKEH minden kontingens év előtt néhány nappal frissíti a tájékoztatóját, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/marha honlapon a "431/2008/EK rendelet - Útmutató a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az MKEH-nál csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes- vagy jogi személy pályázhat mezőgazdasági import kontingensekre. A behozatali jogra, azok a piaci szereplők jogosultak kérelmet benyújtani, amelyek hitelt érdemlően tudják igazolni (vámdokumentum másulatokkal), hogy a kérelmezésüket megelőzően 12 hónapban (referencia időszak) a harmadik országokból a közösség területére importáltak a 0201, 0202, 0206 10 95 vagy 0206 29 91 KN kódok alá tartozó mennyiségekből. Az így igazolt összmennyiséget, referenciamennyiségnek nevezzük. Behozatali jog alapján kérelmezett AGRIM engedélyt csak annál a tagállami engedélyező hatóságnál lehet kérelmezni, amelyben a vonatkozó behozatali jog értesítés kiadásra került.

Kizáró okok: Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben a kérelmező piaci szereplő erre jogosult vezetőjének szabályos írásos meghatalmazásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag a behozatali jogra irányuló AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben KN kódonként a 16. rovatban, és a KN szerinti megnevezését a 15. rovatban, valamint a kereskedelmi megnevezését a 14. rovatban. A behozatali jogból származtatott AGRIM kérelmeken a kérelem tárgya KN kód csoportonként kerül feltüntetésre a 16. rovatban, két kódcsoport kétezik: az első a 0202 10 00, 0202 20, a második a 0202 30, 0206 29 91, több KN-kódcsoportra történő kérelmezés esetében KN kódcsoportonként külön AGRIM engedély kerül kiállításra. Az áru tervezett származási országát névvel és ISO kódjával a 8. rovatban kell megadni, de mivel a származás betartása nem kötelező, a „nem” választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve, KN kód csoportonkénti bontásban (a 17., 18.rovatban) a kérelemhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban.(11. rovatban) . A 20. rovatba a következı bejegyzést kell írni: „Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (431/2008/EK rendelet) -09.4003sz. kontingens”

Milyen iratok szükségesek?

A vámkontingens behozatali jogra irányuló kérelemhez a következő dokumentumok csatolása szükséges: Hiteles igazolás vámdokumentum másulatokkal arról, hogy a kérelmezésüket megelőzőn 12 hónapban (referencia időszak) a harmadik országokból a közösség területére importáltak a 0201, 0202, 0206 10 95 vagy 0206 29 91 KN kódok alá tartozó termékekből. Az így igazolt összmennyiséget, referenciamennyiségnek nevezzük. A behozatali jog alapján kérelmezett AGRIM engedélykérelemhez a vonatkozó behozatali jogról szóló értesítést kell benyújtania a kérelmezőnek eredeti példányban. Mivel a biztosíték, mind a behozatali jogra mind az AGRIM engedély kérelmezésére, biztosítható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton meg kell jelölni a szarvasmarha termékpályát (1-es kód), mely területére eső engedélyezési tranzakcióra a biztosíték felhasználható, a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága országos hatáskörrel kijelölt illetőségű szervként látja el az AGRIM kontingens engedélyezést, a magyarországi ÁFA (HÉA) nyilvántartásába vett -adószámmal rendelkező- természetes, vagy jogi személy részére

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (a behozatali jog és az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait nem a Ket, hanem az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali jogról szóló értesítést a kérelmek benyújtását követően az uniós szinten, mind a 27 tagországban azonos időszakokban kérelmezett és a Bizottság felé lejelentett mennyiségek és az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést (az odaítélési/allokációs koefficienseket) tartalmazó jogszabály megjelenése után (amennyiben túlkérelmezés esete fordulna elő) 9 munkanapon belül kell kibocsátani. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-30. nap közé esik. A behozatali jog alapján kiadásra kerülő AGRIM engedély az AGRIM engedélyre történő kérelem benyújtásától számított 1-2 munkanapon belül kerül kiadásra.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés 1, Szarvasmarha terméket (hús, élőállat stb.) szeretnék behozni az Unión belülről Magyarországra, engedélyköteles-e?
Válasz 1, A 2004. májusi csatlakozásunk óta az Unió más tagországából Magyarországra érkező import nem esik import vámkezeltetés hatálya alá, azaz engedélyezési szempontból nem tekinthető importnak.
Kérdés 2. Próbálkoztam a fenti TARIC honlapon, de árukódot és származást kér tőlem?
Válasz 2., Sajnos a vámszervek azt, hogy szarvasmarha termék, marhahús, borjúhús élő marha stb., nem tudják értelmezni. Tehát szükséges az importőr részéről az importált termék vámtarifa besorolását, vagy árukódját 10 pozíciós TARIC kód mélységig meghatározni. Ehhez szükség esetén a NAV honlapján találnak információt http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/, vagy vámügynök/vámszakember segítségét kell igénybe venni

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK/KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt a 12 hónapos időintervallumot jelenti, amelyre a kontingens keretében meghirdetett vámkedvezményes mennyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingensév egybeeshet a naptári évvel (jan. 1-dec.31), vagy naptári keresztévvel (júl. 1-jún. 30) de lehet más gazdasági év is, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra, pl. 4 szer negyedév, vagy 12 szer egy hónap), Az alidőszakokkal az éves kontingens mennyiséget ütemezni lehet. KONTINGENS SZÁM (vagy Tételszám): A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott származási relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. A kontingesszámok képzése: 09.(+4 szám) A KONTINGENS KEZELÉS TÍPUSAI: 1, AGRIM engedéllyel, amikor az engedély tulajdonosának a joga, de egyben kötelezettsége is az engedélyezett mennyiség behozatala az engedély érvényességi idején belül. A kötelezettségének biztosítéka az engedélyhez kapcsolódó kaució befizetése. 2, Érkezési sorrenden alapuló kontingens kiosztás (angolul "first come first served" kontingens kezelés) ahol a kontingens vámkedvezmények igénybevételének lehetősége az import vámkezeltetéskor derül ki. Ameddig létezik kontingens mennyiség addig igénybevehető a vámkedvezmény a vámon (és ehhez nem szükséges AGRIM engedély), amikor kimerült a vámkontingens akkortól már csak a "harmadik ország vámtételén" azaz az alapvámon lehet vámkezeltetni a terméket.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 431/2008/EK (2008. május 19.-i) rendelete A szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 382/2008/EK 2008. április 21.-i rendelete a marha- és borjúhús ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (II. Fejezet 2-8. cikk a szarvasmarha termékpálya szektorális szintű behozatali engedélyezését szabályozó háttérrendelet)
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről; 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) 2004.évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; Ket. 98. § , Ket. 102. § (1) bekezdés, Ket 116 §, Ket. 40. §, 40/A. § , Ket 38/A.§, Ket. 36. § (2) 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.

Kulcsszavak

fagyasztott marhahús import kontingens, AGRIM, marhahús kontingens, behozatal

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858