Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00051

Az ügy rövid leírása

Kontingensév időszaka minden év július 1-jével kezdődik és a következő év június 30-ig tart. Érinett KN kódok: 0201 20, 0201 30 00, 0202 20, 0202 30. Fagyasztott hús:olyan hús, melynek belső hőmérséklete a közösség vámterületén történő bemutatáskor legfeljebb -12°C
A kontingens száma: 09.4181 A kontingens éves mennyisége 1 950 tonna netto terméksúlyban. Vámszint: 0% Biztosíték összege: 12 Euró/ netto tömeg 100 kilogramjaként.
Az e rendelet 4. cikkében meghatározott eredetigazolás eredeti példányát és annak másolatát be kell mutatni az első behozataliengedély kérelemmel együtt. Egy eredetigazolást több behozatali engedély kiadásához is fel lehet használni , de a mennyiségek nem haladhatják meg az eredetigazoláson feltüntetett mennyiséget.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: MKEH központi szerve

Kizáró okok: nem rendelkezik a jogosultsági feltételekkel

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (Kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését (15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat) és az "igen"-t x-el megjelölni, a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét .(11. rovat); 20. rovatban fel kell tüntetni "09.4181, 610/2009/EK rendelet". Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolnia kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról A vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányokkal, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok amelyek bizonyítják, hogy • az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és • az előző bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során a rendeletben említett termék tekintetében kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal. Az e rendelet 4. cikkében meghatározott eredetigazolás eredeti példányát és annak másolatát be kell mutatni az első behozataliengedély kérelemmel együtt.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kérelmeket adott gazdasági év július 1. és június 30. között lehet benyújtani. Az engedély a kérelem és mellékleteinek ellenőrzése után azonnal kibocsátásra kerül, legfeljebb azonban a Ket-ben meghatározott általános 21 napos ügyintézési határidőn belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az szarvasmarhahús importjához szükséges-e engedély? A szarvasmarhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni és az egyéb (állategészségügyi stb.) feltételeknek eleget tenni. Ha más EU tagországból szeretnék élő szarvasmarhát behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Cak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

A marhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingensszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Kivonat: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a még fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. Hasított súly: 100 kilogramm élő súlyt 50 kg hasított súllyal kell egyenértékűnek tekinteni.

Vonatkozó jogszabályok

610/2009/EK bizottsági rendelet a Chiléből származó marha és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.

Kulcsszavak

chiléből származó marhahús, marha behozatal, kontingens, marhahús, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858