Akadálymentes verzió

Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00052

Az ügy rövid leírása

Kontingensév időszaka január 1. - december 31. Érinett KN kódok: ex0102 90 51, ex0102 90 59, ex0102 90 71, ex 0102 90 79, ex0201 10 00, ex0201 20 20, ex0201 20 30, ex0201 20 50
09.4503 sz. kontingens: Horvátországból származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége: 9 400 tonna
09.4504 sz. kontingens: Bosznia és Hercegovinából származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége: 1 500 tonna 09.4505 sz. kontingens: Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége 1 650 tonna 09.4198 sz. kontingens: Szerbiából származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége: 8 700 tonna 09.4199 sz. kontingens: Montenegróból származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége 800 tonna 09.4200 sz. kontingens:Koszovó vámterületéről származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége 475 tonna Hasított súly: 100 kilogramm élő súlyt 50 kg hasított súllyal kell egyenértékűnek tekinteni. Vámszint: az érték szerinti vámtétel 20%-a és a Közös Vámtarifában meghatározott egyedi vámtétel 20%-a. Biztosíték összege: 12 Euró/ netto tömeg 100 kilógrammjaként vagy élő állat esetében 5 Euró/db.
Az e rendelet 4. cikkében meghatározott eredetigazolás eredeti példányát és annak másolatát be kell mutatni az első behozataliengedély kérelemmel együtt. Egy eredetigazolást több behozatali engedély kiadásához is fel lehet használni , de a mennyiségek nem haladhatják meg az eredetigazoláson feltüntetett mennyiséget.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
nem rendelkezik a jogosultsági feltételekkel

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat) és az "igen"-t x-el megjelölni, a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat); 20. rovatban fel kell tüntetni, hogy "Baby beef"- 1255/2010/EU rendelet". Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolnia kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról A vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányok, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok amelyek bizonyítják, hogy • az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és • az előző bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során a rendeletben említett termék tekintetében kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Hol intézhetem el?

országos illetékesség

Ügyintézés határideje

Kérelmeket 201. január 1. és december 31. között lehet benyújtani. Az engedély a kérelem és mellékleteinek ellenőrzése után azonnal kibocsátásra kerül, legfeljebb azonban a Ket-ben meghatározott általános 21 napos ügyintézési határidőn belül.

Jogorvoslati lehetőség

Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága , másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.
A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.
a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához
15 nap
5 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/marha
Az szarvasmarhahús importjához szükséges-e engedély? A szarvasmarhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni és az egyéb (állategészségügyi stb.) feltételeknek eleget tenni. Ha más EU tagországból szeretnék élő szarvasmarhát behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Csak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

A marhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingensszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Kivonat: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a még fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. Hasított súly: 100 kilogramm élő súlyt 50 kg hasított súllyal kell egyenértékűnek tekinteni.

Vonatkozó jogszabályok

1255/2010/EU bizottsági rendelet a Bosznia és Hercegovinából, Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Montenegróból, Szerbiából és Koszovóból származó "baby beef"- termékekre vonatkozóan megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

baby beef, marha behozatal, kontingens, marhahús, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858