Akadálymentes verzió

Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00053

Az ügy rövid leírása

Kontingensév időszaka január 1.-december 31. Éves mennyiség:1 200 tonna Kontingens szám 09.4202 Vámszint 0% Biztosíték összege: 12 Euró/ netto tömeg 100 kilogrammjaként. Vonatkozó KN kód: ex 0210 20 90. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a "szárított, kicsontozott marhahús" legalább 18 hónapos marha hátsójából vágott hús, nem látható izomközti zsírral (3 és 7% között) és 5,4 és 6,0 közötti pH- értékkel, sózott, ízesített, összepréselt, csak szabad levegőn szárított és nemes penész érlelő. A késztermék szárazanyagtartalma 41% és 53 % közötti. Az e rendelet 3. cikkében meghatározott eredetigazolás eredeti példányát és annak másolatát be kell mutatni az első behozataliengedély kérelemmel együtt. Egy eredetigazolást több behozatali engedély kiadásához is fel lehet használni , de a mennyiségek nem haladhatják meg az eredetigazoláson feltüntetett mennyiséget.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nem rendelkezik a jogosultsági feltételekkel

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (Kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat) és az "igen"-t x-el megjelölni (Svájc, ISO kódja: CH), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét .(11. rovat); 20. rovatban fel kell tüntetni, hogy "Szárított kicsontozott marhahús- 82/2013/EU rendelet ". Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolnia kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról A vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányokkal, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok amelyek bizonyítják, hogy • az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és • az előző bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során a rendeletben említett termék tekintetében kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Hol intézhetem el?

országos illetékesség

Ügyintézés határideje

Kérelmeket 2013. január 1. és december 31. között lehet benyújtani. Az engedély a kérelem és mellékleteinek ellenőrzése után azonnal kibocsátásra kerül., az általános eljrási határidő azonban a 2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól -ben meghatározott 21 napos ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.
az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni az elbírálásra jogosult szerv az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához
15 nap
5 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/marha
Az szarvasmarhahús importjához szükséges-e engedély? A szarvasmarhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni és az egyéb (állategészségügyi stb.) feltételeknek eleget tenni. Ha más EU tagországból szeretnék élő szarvasmarhát behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Cak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

A marhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingensszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Kivonat: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a még fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat.

Vonatkozó jogszabályok

82/2013/EU rendelet a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

Kulcsszavak

marha behozatal, kontingens, marhahús, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858