Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó igazolvány ("TAJ kártya") igénylése

Kódszám

EGBIZ00035

Az ügy rövid leírása

Egészségügyi szolgáltatás, valamint szociális ellátás igénybevételéhez szükséges "TAJ kártya" első alkalommal történő igénylése, vagy pótlása (pl. elvesztés, megrongálódás esetén),vagy cseréje
(pl. névváltozás esetén).

Ki jogosult az eljárásra?

"TAJ kártyát" az igényelhet, aki társadalombiztosítással rendelkezik (pl. munkaviszonya van, közalkalmazott), valamint aki egészségügyi szolgáltatásra jogosult (pl. tanuló, nyugdíjas). Nem szükséges a személyes megjelenés, meghatalmazott vagy törvényes képviselő (pl. szülő) is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő személyi adatai, lakcíme. Első alkalommal történő igénylésre, pótlásra, cserére vonatkozó adatok. Foglalkoztatóra, jogosultságra vonatkozó adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmány (pl. személyi igazolvány, vezetői engedély), lakcímet igazoló okirat (pl. lakcímkártya, szálláshely bejelentő lap), biztosítást igazoló okirat (pl. munkáltatói igazolás, kinevezés), gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Ingyenes a "TAJ kártya" első alkalommal történő kiállítása, valamint pótlása, ha arra adatváltozás (pl. névváltozás) vagy téves adat miatt van szükség. Az elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatti kártya igénylés díja 3 000 Ft, azaz háromezer forint. A díjat nem kell megfizetnie annak, aki költségmentességben részesül, amelyet a hatóságtól kell kérni. Az eltulajdonított TAJ kártya pótlása esetében nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni 2016.01.01-től. (Az eltulajdonítást igazolni szükséges az eljárás során.)

Hol intézhetem el?

A "TAJ kártyát" a fővárosi vagy megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályánál/osztályánál lehet igényelni.

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési idő sommás eljárásban 8 nap, vagy hiánypótlás miatti, függő hatályú végzés esetében 60 nap, továbbá külföldi jogsegély esetén az illetékes külföldi biztosító válaszának megérkezését követő 8 nap. Belföldi jogállású újszülöttek esetében 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fővárosi vagy megyei kormányhivatal határozatával szemben illetékmentes fellebbezést lehet benyújtani az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (OEP) a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az igénylést formanyomtatványon kell benyújtani.

Fontosabb fogalmak

Meghatalmazás: írásba kell foglalni, tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait és lakcímét, annak megjelölését, hogy mire szól, valamint a meghatalmazó és két tanú aláírását.

Vonatkozó jogszabályok

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdése
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. és 22. §-a
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, hatósági igazolvány, gyermekTAJ kártya, TAJ kártyagyermek, TAJ kártyagyermek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858