Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

TAJ számmal rendelkező személy külföldi biztosításának bejelentése

Kódszám

EGBIZ00075

Az ügy rövid leírása

Valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy, valamint a vele együtt külföldön tartózkodó biztosított családtagjai, aki TAJ számmal rendelkezik, köteles a külföldi, illetve a nemzetközi szervezetben meglévő biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni a fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak. A bejelentést az OEP által rendszeresített, letölthető nyomtatványon kell teljesíteni. A bejelentés alapján a külföldi munkavállalás idejére az érintett személy TAJ számát ideiglenesen érvénytelenítik.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításra a bejelentésre kötelezett személy jogosult. Meghatalmazott, vagy törvényes képviselő útján is el lehet járni.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításhoz szükséges adatok, TAJ szám, külföldi munkavállalást alátámasztó munkáltatói igazolás, illetve a külföldi biztosító igazolása.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításhoz szükséges irat, TAJ kártya, külföldi munkáltatói igazolás, illetve külföldi biztosító igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi vagy megyei kormányhivatalok.

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A bejelentést formanyomtatványon kell megtenni.

Fontosabb fogalmak

Meghatalmazás: írásba kell foglalni, tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait és lakcímét, annak mejelölését, hogy mire szól, valamint a mehatalmazó és két tanú aláírását.
EGT tagállam: az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.
Nemzetközi szervezet: pl. ENSZ, NATO, stb.

Vonatkozó jogszabályok

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése, 3. § (3) bekezdése, 4. § (2) bekezdésének a) pont ae) alpontja
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdése
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §-a
A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásról szóló 1408/71/EGK rendelet 13. cikk (1) bekezdése, 13. cikk (2) bekezdés b) pontja,
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 11. cikk (1) bekezdése, 11. cikk (3) bekezdés a) pontja
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
A Magyar Köztársaság valamint Montenegro Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló Budapesten, 2008. május 20. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi LXXII. törvény
A Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina között a társadalombiztosításról és szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2009. évi II. törvény
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi XX. törvény (Macedónia, Koszovó tekintetében)
a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. tvr. (Oroszország, Ukrajna tekintetében)
A Magyarország és Kanada között a szociális biztonságról szóló, 2002. március 4-én, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXIX. törvény
A Magyarország és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi XVII. törvény
A Magyarország és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXIX. törvény
A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIV. Törvény
A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIII. Törvény

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, külföldi munkaviszony, EGT tagországok, Svájc, nemzetközi egyezmény, saját biztosítási rendszer, kék lámpa, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátásbejelentőlap, orvosi ellátásbejelentőlap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858