Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

TAJ kártya igénylése újszülött részére

Kódszám

EGBIZ00076

Az ügy rövid leírása

A gyermek lakóhelye - a szülő kérelmére a gyermek születési helye - szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatal 8 napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő által megadott címre postán kiküldi az újszülött TAJ kártyáját.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet a szülő nyújthatja be személyesen vagy meghatalmazott útján.

Milyen adatokat kell megadni?

A gyermek természetes azonosító adatai, valamint a jogosultságot igazoló adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya, egyéb okiratok (pl. születési anyakönyvi kivonat, kérelem).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A gyermek lakóhelye, vagy születési helye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A kormányhivatal döntésével szemben a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni az OEP felé. A fellebbezést a döntést hozó kormányhivatalnál kell benyújtani. A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Fontosabb fogalmak

Szülő: a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, valamint a vele együtt élő házastárs. Az a személy akivel a gyermek él és örökbefogadása iránt eljárást indított. A gyám, a nevelőszülő és a helyettes szülő.
Meghatalmazás: írásba kell foglalni, tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait és lakcímét, annak mejelölését megjelölését, hogy mire szól, valamint a mehatalmazó meghatalmazó és két tanú aláírását.
Természetes azonosító adat: családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve.

Vonatkozó jogszabályok

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdése
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §-a
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, kiskorú, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található)hatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858