Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére

Kódszám

EGBIZ00078

Az ügy rövid leírása

A kiskorú személy részére a nevelőszülő, gyám, gondnok, azok képviselője, meghatalmazottja kérelmére az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt kiállítja, a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve személyes ügyintézés során annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a nevelőszülő, gyám, gondnok, azok képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat(pl. születési anyakönyvi kivonat, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételről szóló határozat), kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap (Általános ügyintézési határidő)

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen önálló fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére címezve az elsőfokú döntést hozó hatósághoz lehet benyújtani, a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
Az eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? Egyedileg történő TAJ kiadásakor a szükséges dokumentumok benyújtása esetén igen.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kiovonat, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.)

Vonatkozó jogszabályok

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdés,
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 40/A. §,
A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.),
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, kiskorú, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételről szóló határozat, nevelőszülő, gyám, gondnokeseti gondnok hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található), gondnokeseti gondnok hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858