Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése

Kódszám

EGBIZ00079

Az ügy rövid leírása

Az ügyindítás oka a személyes adatokban történő változás.
Az igénylő részére, - saját, illetve képviselője, meghatalmazottja - kérelmére az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt kiállítja, a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve személyes ügyintézés során annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: az ügyfél, annak törvényes képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, TAJ

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat (pl. születési anyakönyvi kivonat), a megváltozott adatokat tartalmazú okmányok, a régi vagy hibás adatokat tartalmazó TAJ Kártya is, kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap (Általános ügyintézési határidő)

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen 15 napon belül lehet benyújtani fellebbezést.
A fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) részére kell címezni és az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? A névváltozást, adatváltozást igazoló, szükséges dokumentumok, valamint a változás előtti adatokat tartalmazó TAJ okmány benyújtása esetén igen.
Mennyit kell fizetnem a kártyáért? A TAJ számot tartalmazó okmány kiállítása díjmentes abban az esetben, ha a korábbi adatokat tartalmazó TAJ okmányt az ügyfél a hatósági eljárás során bemutatja.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot. névváltozást, adatváltozást igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.)

Vonatkozó jogszabályok

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2/B. §, 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. §, 36. §, 116. §,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdés,
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §,
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, névváltozás, adatváltozás, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található)hatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858