Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben

Kódszám

EGBIZ00082

Az ügy rövid leírása

Az igénylő, a természetes személy - saját, illetve képviselője, meghatalmazottja - részére kérelme alapján engedélyezheti a teljes vagy részleges költségmentességet,  az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt kiadásakor - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének teljesítésére vonatkozó mentesség engedélyezéséről szóló hatósági döntést követően - a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ügyfél, azok képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Kizáró okok: Meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, TAJ lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat,  a költségmentesség alapjául szolgáló körülményeket feltáró  kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok. 
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). 
Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? Nem, a méltányossági eljárás lefolytatását követően postán, illetve személyesen átvehető. 
Milyen igazolásokat kell benyújtanom a méltányossághoz, súlyos élethelyzetemet hogyan igazolom? Vagyoni, jövedelmi viszonyokat jövedelemigazolással, illetve egyéb életkörülményeket a kérelemben foglalt részletes nyilatkozattal.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, igazgatási szolgáltatási díj, méltányossági kérelem költségmentességhez, vagyoni, jövedelmi viszonyok igazolása, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány. 

Vonatkozó jogszabályok

az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet  2. § (7) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet  12/A. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 40. §, 40/A. §, 85. §, 116. §, 159. §, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  13. § (2) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 1. §,

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesítés, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, hatósági igazolványköltségmentesség, költségmentességhatósági igazolvány, költségmentességhatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858