Növényegészségügyi nyilvántartásba vétel és ellenőrzés iránti kérelem" /> Növényegészségügyi nyilvántartásba vétel és ellenőrzés iránti kérelem" />
Akadálymentes verzió

Növényegészségügyi nyilvántartásba vétel és ellenőrzés iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00007

Az ügy rövid leírása

A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal nyilvántartásba veszi azt a termelőt, előállítót, raktározót, forgalmazót, akinek nyilvántartásba való bejelentkezése jogszabály alapján kötelező. A nyilvántartott köteles évente a jogszabályban meghatározott időpontig a tevékenységét bejelenteni, éves szemlét kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

a) a vonatkozó rendelet 6. számú melléklet A. részében meghatározott növények, növényi termékek, egyéb anyagok, az 5. számú melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt lágyszárú palánták – különösen Capsicum annuum, Lycopersicon lycopersicum, Musa L., Nicotiana L., Solanum melongena –, továbbá Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa, Phaseolus L. vetőmagvai, valamint áruburgonya termelői, előállítói, felvásárlói, gyűjtőraktározói, nagykereskedelmi forgalmazói, b) a Citrus, Fortunella, Poncirus fajok termésének gyűjtőraktározói, 
c) a vonatkozó rendelet 6. számú melléklet B. részében meghatározott növények importőrei, valamint 
d) a vonatkozó rendelet 23. számú melléklet szerinti jelzést alkalmazó, feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot előállító üzem, továbbá a faanyagok és fa csomagolóanyagok kezelését végző üzem

Milyen adatokat kell megadni?

Termelő/gazdálkodó szervezet neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, adóazonosító jele vagy adószáma; a kapcsolattartó neve címe, telefon-, faxszáma, e-mail címe, végzettsége; a tevékenység megjelölése, a termelés részletes adatai

Milyen iratok szükségesek?

Fa csomagolóanyagot előállító, hőkezelő üzem nyilvántartásba vétele esetén az akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványát arról, hogy rendelkezik a szükséges technológiával

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az eljárás illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Jogorvoslati lehetőség

Van fellebbezés.

A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal által elsőfokon hozott döntés esetén másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

Fontosabb fogalmak

Szaporítóanyag: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és a vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló külön jogszabályban (a továbbiakban: vetőmagtörvény) meghatározott, a növényegészségügyi követelményeknek megfelelő vetőmag, vegetatív növényi rész vagy gyökeres növény. Termőhely: termesztő berendezés(ek), vagy földterületek együttese, amelyet termelési vagy gazdálkodási egységként használnak, és amely növény-egészségügyi célból külön kezelt részekből is állhat. 
Helyi piac: olyan, egy adott megyére vagy szomszédos megyékre kiterjedő körzet, ahol a kistermelő vagy feldolgozó növényt, növényi terméket végső felhasználás céljából értékesít.

Vonatkozó jogszabályok

• a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 1. § 11., 18., 21. pontok, 33. § (1)-(5), (7), (10) bekezdés, 36. § (1) és (3) bekezdés, 9., 10. és 23. számú melléklet
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 32. § (4) bekezdés c) pont, 37. § (2) bekezdés g) pont, 38. § (2) bekezdés b)-c) pont, 45. § (5) bekezdés, 60. § (1) bekezdés o) pont
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 14. § (2) bekezdés 
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) és c) pont, 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 86. § (2), (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. § 
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (2), (4) bek, 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet 10.1.1.-10.1.8.2., 10.1.11., 2. melléklet
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés 
• az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet A) táblázat o) pont

Kulcsszavak

termelői nyilvántartás, szaporítóanyag, bejelentés, regisztrációs szám, növény-egészségügyi nyilvántartási szám

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858