Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00024

Az ügy rövid leírása

Megrongálódott vállalkozói igazolvány cseréjét lehet kérni. Az igazolvány kicserélésének feltétele, hogy a vállalkozó a megrongálódott igazolványt leadja.

Ki jogosult az eljárásra?

Egyéni vállalkozó kérheti, akinek vállalkozói igazolványa megrongálódott.
Egyéni vállalkozó lehet:
1. Magyar állampolgár,
2. Az EU tagállamának vagy az EGT államnak az állampolgára,
3. Nemzetközi szerződés alapján az EGT állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy,
5. Bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy,
6. Tartózkodási engedéllyel rendelkező személy,
7. A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Lehetőség van meghatalmazott útján is eljárni.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas adatok.

Milyen iratok szükségesek?

1. Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány bemutatása (állandó személyazonosotó igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély),
2. A megrongálódott egyéni vállalkozói igazolvány.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vállalkozói igazolvány cseréjének illetéke 5 000 Ft, azaz ötezer forint.

Hol intézhetem el?

Járási hivatal, vagy a fővárosban a kerületi hivatal szervezeti egysége, az okmányiroda.

Ügyintézés határideje

Személyesen benyújtott kérelem esetén az igazolványt azonnal kiállítják, egyéb esetben 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A járási (kerületi hivatal) határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a járási (kerületi) hivatal székhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak kell címezni, de a határozatot hozó hatóságnál kell beadni. A fellebbezés illetékköteles, az illeték 5 000 Ft, azaz ötezer forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Vállalkozó igazolvány kiváltása nem kötelező. Így ha a vállalkozói igazolvány megrongálódott, de az egyéni válllalkozónak nincs rá szüksége, elegendő a megrongálódott igazolványt postai úton vagy személyesen leadni bármelyik Okmányirodában.
Személyes ügyintézés esetén nincs formanyomtatvány. Elektronikus ügyintézés esetén az űrlapon kell kérni a vállalkozói igazolvány cseréjét, ezzel egyidejűleg a megrongálódott igazolványt bármelyik Okmányirodába postai úton - bevonás céljából - meg kell küldeni.

Fontosabb fogalmak

1. EGT: Európai Gazdasági Térség, az EU tagállamok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.
2. Meghatalmazás: egyoldalú írásbeli nyilatkozat a meghatalmazó nevében történő eljárásra. Tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat, az eljárás megnevezését, valamint a meghatalmazó és két tanú aláírását.
3. Egyéni vállalkozó: Magyarországon területén nagykorú természetes személy üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatára folytatott - gazdasági tevékenysége.

Vonatkozó jogszabályok

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet,
2. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.29.) IRM rendelet,
3. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (IX.10.) IRM rendelet 10.§ (3) bekezdése, 2.§ (2) bekezdése, 2.§ (1) bekezdése,
4. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4.§ (3) bekezdése,
5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XVII. melléklet 1. pontja , 73. § (11) bekezdése, 29.§ (2) bekezdése, 3/A. § (2) bekezdése,
6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
7. Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §-a, 3/A. § (2) bekezdése, 2.§ (1) bekezdése,
8. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. §-a,
9. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166 - 167. §-a;

Kulcsszavak

egyéni vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány, okmány, csere

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858