Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00052

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon, az ügyfélkapun keresztül, kizárólag elektronikus úton bejelenteni. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének feltétele - ha a változás az igazolványban szereplő adatokat is érinti -, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely járársi hivatalában szeméyesen vagy postai úton leadja és erről a nyomtatványon nyilatkozatot tegyen. Ha az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai (pl. neve) és lakcíme változik, azt nem kell bejelentenie, mert ezeknek az adatoknak a változását a nyilvántartó szerv automatikusan lekéri a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

Az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat. Kizárólag elektronikusan lehet bejelenteni a változásokat.

Milyen adatokat kell megadni?

Változásbejelentés űrlapon meghatározott adatok (egyéni vállalkozó neve, azonosító adatai, nyilvántartási száma és a megváltozott adatok)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változásbejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok változása miatti igazolványcseréért - a módosítások számára tekintet nélkül - 3000 Ft. illetéket kell fizetni. Illetékmentes a módosítás, ha arra a vállalkozói igazolványban feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő megváltoztatása miatt kerül sor.

Hol intézhetem el?

A nyilvántartást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) vezeti, a változások bejelentését a KEK KH dolgozza fel. Ha az egyéni vállalkozónak le kell adnia vállalkozói igazolványát, azt a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál működő Okmányirodában vagy postai úton adhatja le.

Ügyintézés határideje

A jogszabálynak megfelelő bejelentés haladéktalanul feldolgozásra kerül.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti az adatok átvezetését.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az egyéni vállalkozó a egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatainak megváltozását (kivéve neve vagy lakcíme változását) a változástól számított 15 napon belül köteles az e célra rendszeresített "változásbejelentés" elektronikus űrlapon bejelenteni az ügyfélkapun keresztül. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változásbejelentésének - ha az igazolványba szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó az igazolványát az ország bármely járási hivatalában (Okmányirodában) személyesen vagy postai úton leadja.
Az űrlap kitöltését követően, hiba esetén automatikus visszajelzést küld a nyilvántartást vezető szerv, hibátlan űrlap esetén igazolja az űrlap megérkezését, majd a nyilvántartásban átvezetett, megváltozott adatokról visszaigazolást küld.

Fontosabb fogalmak

Egyéni vállalkozó: Az egyéni vállalkozó a természetes személynek letelepedés keretében üzletszerűen - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett - folytatott gazdasági tevékenysége. Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke: Az Övtj kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyén vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

székhely, telephely, fióktelep, "Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858