Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00053

Az ügy rövid leírása

Ha az egyéni vállalkozó meghatározott ideig nem végez vállalkozói tevékenységet, vagy tevékenységét kizárólag az év meghatározott részében végzi, lehetősége van arra, hogy tevékenységét nem megszüntesse, hanem csak szüneteltesse. Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó az igazolványát az ország bármely járási hivatalában (Okmányirodában) személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt érvénytelenítik és ennek tényét bejegyzik a nyilvántartásba. A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap! Ha az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal is rendelkezik, úgy az igazolvány leadását követő nap.
A szüneteltetést a változásbejelentési űrlapon, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni. Ha a tevékenység szünetelésének időtartama meghaladja az öt évet, a vállalkozói jogviszony az azt követő napon a törvény erejénél fogva megszűnik. A tevékenység szüneteltetése alatt az egyéni vállalkozó mentesül tevékenységének szüneteltetése időtartamához kötődő és ilyen minőségében keletkezett adókötelezettségek teljesítése alól, valamint pénzforgalmi számlát sem kell fenntartani a szünetelés időtartama alatt.

Ki jogosult az eljárásra?

Jogosult az, aki egyéni vállalkozó.

Milyen adatokat kell megadni?

Változásbejelentési űrlapon meghatározott adatok (egyéni vállalkozó neve, nyilvántartási szám és nyilatkozat a tevékenység szüneteléséről)

Milyen iratok szükségesek?

Változásbejelentési űrlap az ügyfélkapun keresztül.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változásbejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), mint nyilvántartást vezető szerv

Ügyintézés határideje

Amennyiben az ügyfél az adatváltozási adatlapot megfelelően töltötte ki, akkor haladéktalanul feldolgozásra kerül a kérelem.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti az adatok átvezetését. Az igazolványt a járási hivatal határozattal vonja vissza, ez ellen fellebbezni lehet 15 napon belül a járási hivatalnál, mint döntést hozó hatóságnál. A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szünteltetni kívánja, akkor ezt a "Változásbejelentés" elektronikus űrlapon, a nyilvántartási száma feltüntetésével kell az ügyfélkapun keresztül bejelenteni. A válallkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szünteltetésének a feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely járási hivatalában (Okmányiroda) személyesen vagy postai úton leadja. A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, - tehát a szünetelés megkezdése időpontjának nyilvántartásba való rögzítése -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap! (Példa: ha valaki május 1-től kívánja szünteltetni a tevékenységét, akkor azt az előző napon kell bejelentenie, azaz április 30-án.)
Az egyéni vállalkozást legfeljebb öt évig lehet szüneteltetni. Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő öt éven belül nem intézkedik az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, akkor az egyéni vállalkozó törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.
A változásbejelentési űrlap kitöltését követően, hiba esetén automatikus visszajelzést küld a nyilvántartást vezető szerv, hibátlan űrlap esetén igazolja az űrlap megérkezését, majd a nyilvántartásban átvezetett, megváltozott adatokról visszaigazolást küld.

Fontosabb fogalmak

Szünetelés: szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyén vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

Szünetelés, egy hónap, öt év, szünetelés kezdő napja.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858