Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00054

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap. A szünetelés záró napját a nyilvántartást vezető szerv bejegyzi a nyilvántartásba, erről az érdekelt szerveket (pl. adóhatóság, Központi Statisztikai Hivatal) elektronikus úton értesíti.

Ki jogosult az eljárásra?

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

Milyen adatokat kell megadni?

Változásbejelentés űrlapon megjelölt adatok, a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentéssel és nyilatkozat arról, hogy továbbra is megfelel az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt jogszabályi feltételeknek.

Milyen iratok szükségesek?

Változásbejelentési űrlap elektronikus formában, ügyfélkapun keresztül.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változásbejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Az elektronikus úton beküldött formanyomtatvány alapján az adatokat a nyilvántartást vezető szerv, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jegyzi be a nyilvántartásba

Ügyintézés határideje

Amennyiben az ügyfél az adatváltozási adatlapot megfelelően töltötte ki, akkor haladéktalanul feldolgozásra kerül a kérelem.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti az adatok átvezetését.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető.
Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét öt éven belül bármikor folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével, melyet a "Változásbejelentés" elektronikus űrlap ügyfélkapun keresztüli megküldésével tehet meg. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.
A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható! (Példa: ha az egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie!)
A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belüli folytatás bejelentése esetén az ügyfél hibaüzenetet kap, hiszen a szünetelés minimum időtartama egy hónap. Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő öt éven belül nem intézkedik az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, úgy az egyéni vállalkozói jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik. A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, - azaz a szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység folytatása időpontjának nyilvántartásban való rögzítése -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett. A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvános Nyilvántartásában.

Fontosabb fogalmak

Szünetelés: szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyén vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

Tevékenység folytatása, egy hónap, öt év, folytatás első napja.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858