Akadálymentes verzió

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00056

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül bejelenti.

Ki jogosult az eljárásra?

A cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró határozat hatálya alatt álló egyéni vállalkozó törvényes képviselője
Csak személyesen intézhető ügytípus.

Milyen adatokat kell megadni?

A "Változás bejelentés" űrlapon meghatározott adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Az egyéni vállalkozó cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró jogerős határozat, gondokkijelöléssel kapcsolatos gyámhatósági határozat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Országos illetékesség

Ügyintézés határideje

A jogszabálynak megfelelő bejelentés haladéktalanul feldolgozásra kerül.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
A határozat kézhezvételétől számított 15 nap
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Ki jogosult a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró határozat hatálya alatt álló egyéni vállalkozó vállalkozásának folytatására?
Az egyéni vállalkozó törvényes képviselője a cselekvőképesség korlátozását vagy kizárását kimondó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. A határidő jogvesztő, a 30 nap elteltével a vállalkozás a törvény erejénél fogva megszűnik.

Hogyan és hol lehet bejelenteni az törvényes képviselőként történő folytatás szándékát?
Csak személyesen lehet bejelenteni a törvényes képviselői jogon történő folytatás szándékát az ország bármely okmányirodájában, a "Változás bejelentés" űrlap kitöltésével.

Illetékköteles-e az egyéni vállalkozás ötörvényes képviselőként történő folytatásának bejelentése?
Az eljárás illetékmentes. Amennyiben a törvényes képviselő igényel vállalkozói igazolványt, annak illetéke 3.000 Ft.

Fontosabb fogalmak

Cselekvőképességében korlátozott személy: az ilyen személy, csak egyes, jogszabályban meghatározott ügyekben járhat el önállóan, a többi ügyben a törvényes képviselője jár el helyette és nevében, Cselekvőképesség kizárása: nem járhat el saját ügyeiben önállóan, csak törvényes képviselő útján tehet jognyilatozatot, Jogerő: a határoat véglegességét jelenti, a jogerőre emelkedés napját követően a döntés nem változtatható meg, Törvényes képviselő: az a személy, aki a cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott személy helyett és nevében eljár

Vonatkozó jogszabályok

az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1), (2) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 8. §, 17. § (2), (3), (4) bekezdések, 19. § (1) d) pont, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

cselekvőképességet kizáró határozat, cselekvőképességet korlátozó határozat, törvényes képviselő, jogerő, folytatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858