Akadálymentes verzió

Földműves nyilvántartás okirattárából iratmásolat kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00078

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint ha a védett adat megismerésének törvényi feltételei fennállnak.
Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

Ki jogosult az eljárásra?

A nyilvántartásban szereplő földműves/mezőgazdasági termelőszervezet, valamint harmadik személy meghatározott esetekben.

Milyen adatokat kell megadni?

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Abban az esetben, ha harmadik személy a kérelmező, a kérelemhez csatolnia kell a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumot (pl.: a földműves/mezőgazdasági termelőszervezet meghatalmazása)

Hol intézhetem el?

a földműves/mezőgazdasági termelőszervezet lakóhelye/székhelye, mezőgazdasági üzemközpontja

Ügyintézés határideje

A hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik az iratmásolat kiadása iránti kérelem teljesítéséről.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az iratbetekintési kérelem elutasításáról szóló elsőfokú végzés ellen fellebbezhet.
megyei kormányhivatal
Járási hivatalok (fővárosi kerületi)

a döntés közlésétől számított 15 napon belül

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Mikor kaphatja meg az ügyfél a kérelmezett dokumentum másolatát? A járási hivatal haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy a iratmásolat kiadása iránti kérelmet teljesítse.

2.) Hogyan tudja a legjobban beazonosítható módon megjelölni a dokumentumot, amelyről másolatot szeretne kapni? A földműves nyilvántartásba vétel iránti eljárás eredményeként kapott döntés ügyiratszámának a megadásával.

Fontosabb fogalmak

Okirattár: A nyilvántartásba vételi eljárással összefüggő kérelmeket (ide értve a bejelentéseket is), a kérelemhez csatolt okiratokat, továbbá a nyilvántartásba vétellel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okiratokat tartalmazza.

Földműves nyilvántartás: A föld tulajdonjoga vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, amely – a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

okirattár, földműves nyilvántartás, iratmásolat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858