Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Őstermelői és közös őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése és új igazolvány kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00080

Az ügy rövid leírása

Az őstermelői és a közös mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) megyei ügyintéző szervezetének (falugazdászának) hatáskörébe tartozik.
Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, aki megsemmisült, elveszett, megsérült közös vagy egyéni mezőgazdasági őstermelői igazolványa helyett új igazolványt kíván kérelmezni.
Az eljárást az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezetnél (a falugazdásznál) kell kezdeményezni.
Az ügyintézést végző falugazdász egy példányt átad a kérelemből az őstermelőnek, illetve közös őstermelői tevékenység esetén annak az őstermelőnek, akit a tagok közös döntésükkel az igazolványon megjelenő „vezető” vagy „főlapos” őstermelőnek jelöltek. Amennyiben a kérelem helyben elbírálható, úgy a falugazdász kiadja a 60 napig érvényes ideiglenes mezőgazdasági őstermelői igazolványt, valamint a hozzá tartozó értékesítési betétlapokat. Amennyiben nem hozható azonnali döntés, úgy az ideiglenes igazolvány kiállítására és az értékesítési betétlapok kiadására legkésőbb 8 napon belül kerül sor.
Az ügyintézés során az ügyfelek meghatalmazott útján is eljárhatnak
Az elkészített kártya alapú igazolvány postai úton vagy a kérelmezés helyén kerül átadásra az ügyfél vagy meghatalmazottja részére.
A kérelem benyújtására nyitva álló határidő: nincs korlátozva.
Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 3000 Ft.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély.

Amennyiben az ügyfelek nem személyesen járnak el, a helyettük eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha az ügyfél - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.

Kizáró okok: Nem csak személyesen, képviselő útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

Közlendő és igazolandó adatok:
- természetes személyazonosító adatok,
- lakcímadat és levelezési cím,
- adóazonosító jel.
Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő rendelkezik vele:
- adószám,
- Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosító,
- agrárkamarai nyilvántartási szám,
- családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma,
- az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító szám.

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 FT

Hol intézhetem el?

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) ügyfél bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei ügyintéző szervezete (falugazdász)

Ügyintézés határideje

A kérelem NAK-hoz (falugazdászhoz) való beérkezésétől számított 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

-

Fontosabb fogalmak

Mezőgazdasági őstermelői igazolvány, közös mezőgazdasági őstermelői igazolvány: hatósági igazolvány, amely a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet igazolja, valamint jogosít a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

Az igazolvány hatálya: a mezőgazdasági őstermelői igazolvány 5 évig hatályos.

Az igazolvány érvényessége: 5 évig hatályos igazolvány évente, de egyszerre maximum 3 egymást követő évre érvényesíthető.

Értékesítési betétlap: okirat, amely tartalmazza a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adatokat.

Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben az ügyfél él.

Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol az ügyfél lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Vonatkozó jogszabályok

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény;
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet;
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

„őstermelői igazolvány” „betétlap” „közös igazolvány” „elveszett igazolvány” „megsemmisült” „igazgatási szolgáltatási díj”

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858