Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítása

Kódszám

JARAS00047

Az ügy rövid leírása

A támogatás célja a közösségi közlekedésben részt venni nem tudó súlyos mozgáskorlátozott, illetve az értelmi fogyatékos, az autista, a látási fogyatékos, valamint a hallási fogyatékos személyek esélyegyenlőségének javítása céljából gépjármű vásárlásuk, illetve speciális igényeiknek megfelelő módon történő átalakításának támogatása.

Ki jogosult az eljárásra?

A súlyos mozgáskorlátozott személyek és egyéb fogyatékossággal élő (az értelmi fogyatékos, az autista, a látási fogyatékos, valamint a hallási fogyatékos) személyek.
Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemben fel kell tüntetni
a)
hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli,
b)
szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.  

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló,

a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy

a magasabb összegű családi pótlékról szóló rendelet mellékletében mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy

a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedési akadályozottságot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy

 a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha a fenti iratok nem állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek.

b) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és

c) az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt, és

d) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a szállítást vállaló esetén a hozzátartozói kapcsolatot, a a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy esetén az önkéntes szerződés fénymásolatát

e) előnyben részesítési feltételek fennállása esetén

a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,

 a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,

 a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,

a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményt, és

f) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és

g)  a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy személygépkocsi vásárlása esetén a finanszírozó szervezettel  a kölcsönszerződés  megkötését vállalja.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügykör intézésének szintje: továbbítás
Továbbítás az ügyfél lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, illetve Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala irányába.

Ügyintézés határideje

A támogatási iránti kérelmet évente két alkalommal, minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani. A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig dönt a jogosultságról.  

Jogorvoslati lehetőség

Nincs fellebbezési lehetőség, az elutasító határozat bíróság előtt támadható meg.   

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ellátórendszerről az ügyfelek számára részletes információ található: a  http://csaladitudakozo.kormany.hu/ valamint a http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/    

Fontosabb fogalmak


Vonatkozó jogszabályok

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő, személygépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás, közlekedési kedvezmény, közlekedőképesség akadályozottsága, Suzuki, elidegenítési tilalom, kölcsönszerződés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858