Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vízhasználati szolgalmi jog engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00015

Az ügy rövid leírása

A vízügyi hatóság kérelemre engedélyezi meglévő és vízjogi engedély alapján üzemelő vízilétesítményhez történő csatlakozást, ha a vízilétesítmény az eredeti rendeltetésének, valamint a csatlakozó céljának együttesen megfelel, illetve arra alkalmassá tehető. A vízhasználati szolgalmi jogot a jogerős vízjogi határozat alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: építtető, tulajdonos, vagyonkezelő

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye

Milyen iratok szükségesek?

a) a csatlakozás alapját képező vízilétesítmény pontos megjelölését (így például az engedélynek vagy a vízikönyvi nyilvántartásnak a számát); b) a csatlakozással megvalósuló vízhasználatra vagy vízilétesítményre vonatkozó jellemző adatokat, annak megjelölésével, hogy a meglevő és vízjogi engedély alapján üzemelő vízilétesítmény eredeti rendeltetésének, valamint a csatlakozó céljának együttesen megfelel; c) a csatlakozás megvalósításának műszaki tervdokumentációját; d) a létesítmény közös használatára vonatkozó nyilatkozatokat, megállapodásokat; e) a d) pont szerinti megállapodás hiányában az érdekeltek ezzel kapcsolatos nyilatkozatát.
Az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló vizek, illetőleg közcélú vízilétesítmények olyan igénybevétele esetén, amely a közfeladatok, illetve a közérdek mértékét meghaladó többletfenntartást eredményez, a vízjogi engedély iránti kérelemben a felek a külön jogszabályban meghatározott tartalmú megállapodást is csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 7000 forint/ingatlan. A díjat átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell megfizetni. A vízjogi eljáráshoz kapcsolódó vízhasználati szolgalmi jog bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja 6600 forint/ingatlan.

Hol intézhetem el?

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta, azaz a vízügyi hatóságnál.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi az eljárás díja? - 7 000 forint ingatlanonként.
Mennyi az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés díja és kinek kell megfizetni? - Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés díja 6 600 forint ingatlanonként, és annak kell megfizetni, aki a tény feljegyzését, vagy törlését indítványozza a megkeresés alapjául szolgáló eljárásban.

Fontosabb fogalmak

A vízügyi hatóság kérelemre engedélyezi meglévő és vízjogi engedély alapján üzemelő vízilétesítményhez történő csatlakozást, ha a vízilétesítmény az eredeti rendeltetésének, valamint a csatlakozó céljának együttesen megfelel, illetve arra alkalmassá tehető (vízhasználati szolgalmi jog).

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. § (1)-(2) bekezdés, 15. § (7) bekezdés, 21. § (1) bekezdés b) pont, 35. §, 36. § (2) bekezdés, 36. § (4) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 51. § (1) és (5) bekezdés, 68. §, 69. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1)-(2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (2) bekezdés, 27. §, 28. § (1) bekezdés, 29. § (3) bekezdés, 30. § (1) bekezdés; a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 1. melléklete; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §, 7. §, 8. § (4)-(4b) bekezdés, 11. §, 12. §, 15. §, 22. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés; ; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés, 32/E. § (1) bekezdés b) pont; a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés a)-e) pont, 12. § (5) bekezdés; a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (4) bekezdés, 3. §; a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet melléklete; a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény;

Kulcsszavak

vízhasználati szolgalmi jog

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858