Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vízvezetési szolgalmi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00016

Az ügy rövid leírása

Az építtető (vízjogi engedélyes) és a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vízvezetési szolgalmi megállapodást kötnek. A felek szerződésének tartalmaznia kell a vízilétesítmény elhelyezésével és üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások tartalmát, ideértve az ingatlannak a korlátozással érintett részét az első fokon eljáró ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrjazra történő utalással;, valamint a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát érintő, a létesítéssel és a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket. A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő saját célú vízvezetési szolgalom létesítése esetén a megállapodásban a feleknek rendelkezniük kell a szolgalmi jog ellenértékéről. A felek megállapodása (szerződése) a vízügyi hatóság jóváhagyásával jön létre. A vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezik a jóváhagyásról.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: építettő, tulajdonos, vagyonkezelő

Kizáró okok: lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye, a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét
A vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezik a szolgalmi megállapodás jóváhagyásáról.

Milyen iratok szükségesek?

A vízügyi hatóság által jóváhagyandó megállapodásnak (szerződésnek) tartalmaznia kell: a) a vízilétesítmény elhelyezésével és üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások tartalmát, ideértve az ingatlannak a korlátozással érintett részét az első fokon eljáró ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzra történő utalással; b) a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát érintő, a létesítéssel és a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket. Az építtető (vízjogi engedélyes) és a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött megállapodáson alapuló vízvezetési szolgalom esetén a felek szerződésének az a) és b) pontjában megjelölt adatokat is tartalmaznia kell. A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő saját célú vízvezetési szolgalom esetén az a) és b) pontokban foglaltakon túl a megálalpodásnak tartalmaznia kell a szolgalmi jog ellenértékéről.
Tekintettel arra, hogy a vízühyi hatóság a szolgalmi megállapodást a vízjogi létesítési engedélyben hagyja jóvá, ezért a csatolt fájl (szolgalmi megállapodás - csatolandó dokumentumok - OVH00016) tartalmazza a vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló kérelem tartalmát. Be kell nyújtani továbbá a vízjogi létesítési engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentációt is.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezik a szolgalmi megállapodás jóváhagyásáról, ezért a vízjogi létesítési engedélyre meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni (külön a jóváhagyásért nem kell díjat fizetni). A díjat átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) postai úton kell megfizetni.
A szakhatósági díjakat/illetéket a csatolt fájl - szakhatósági költségek tartalmazza.

Hol intézhetem el?

területileg illetékes vízügyi hatóság

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes vízügyi hatóság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A jogorvoslati eljárás díja az 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

A fellebbezési illeték mértéke: Az eljáró hatóság által alapított vízvezetési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi az eljárás díja? - A szolgalmi megállapodás jóváhagyásának díját - amennyiben a szolgalom alapítására vízjogi engedélyezési eljárás során kerül sor - a díjat (7000 forint) a vízjogi eljárás díjához hozzászámítva kell megfizetni.
Milyen adatokat kell tartalmaznia a szolgalmi megállapodásnak? - A vízügyi hatóság által jóváhagyandó megállapodásnak (szerződésnek) tartalmaznia kell a) a vízilétesítmény elhelyezésével és üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások tartalmát, ideértve az ingatlannak a korlátozással érintett részét a körzeti földhivatal által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzra történő utalással; b) a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát érintő, a létesítéssel és a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket. A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő saját célú vízvezetési szolgalom esetén az a) és b) pontokban foglaltakon túl a megállapodásnak tartalmaznia kell a szolgalmi jog ellenértékéről.

Fontosabb fogalmak

vízvezetési szolgalmi jog: Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. § (1) és (2) bekezdés, 15. § (7) bekezdés, 21. § (1) bekezdés b) pont, 35. §, 36. § (4) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 51. § (1) és (5) bekezdés, 68. §, 69. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1)-(2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 29. § (3) bekezdés, 30. § (1) bekezdés; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. §, 6. § (1) bekezdés, 6. § (5)-(7) bekezdés, 11. §, 12. §, 15. §, 22. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés; a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §, 2. számú melléklet; a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.§ (3) bekezdés, 5. § (6) bekezdés, valamint 1. melléklet 59. pont; a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a)-e) pont, 12. § (5) bekezdés;
;

Kulcsszavak

vízjogi létesítési engedély, jóváhagyás, szolgalmi megállapodás, vízvezetési szolgalmi jog, használati korlátozások

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858