Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Természetes fürdőhelyektől ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok módosítására irányuló kérelem

Kódszám

OKTVF00026

Az ügy rövid leírása

Folyóvizeknél - a fürdőhely folyásirány szerinti felső határa feletti szakaszán, a fürdési idényben előforduló legkisebb vízhozam mellett - a 3. mellékletben foglalt ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságokat indokolt esetben az illetékes vízvédelmi hatóság kedvező vagy kedvezőtlen vízminőség-vizsgálati adatsor alapján módosíthatja.
Jogszabályban ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok (3. számú melléklet 4. pont folyóvizek esetén):
a) 500-szorosnál nagyobb hígulás esetén a fürdőhely feletti folyószakaszon legalább 5 km
b) 200-500-szoros hígulás esetén a fürdő feletti folyószakaszon legalább 15 km
c) 200-szoros hígulás esetén a fürdő feletti folyószakaszon legalább 25 km

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Fürdőhely üzemeltetője, szennyvíz-bevezető, vízvédelmi hatóság hivatalból eljárhat.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye.

Milyen iratok szükségesek?

Vízminőség-vizsgálati adatsor, a kérelem leírása, indokok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért illetéket kell fizetni, melynek mértéke 5 000 forint (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezete), kivéve, ha az ügyfél teljes személyes illetékmentességben részesül. Az illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizeni.

Hol intézhetem el?

területileg illetékes vízvédelmi hatóság hatóság, amely a területileg illetékes Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság ( a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2), valamint a 2. számú mellékletben felsorolt illetékesség)

Ügyintézés határideje

60 nap (objektív határidő függő hatályú döntés)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes Megyei (Fővárosi) katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 10 000 forint, kivéve, ha az ügyfél teljes személyes illetékmentességben részesül

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljárásért díjat vagy illetéket kell fizetni, és mennyi ennek a mértéke? - Az eljárásért illetéket kell fizetni, melynek mértéke 5 000 forint.
A jogszabály milyen ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságokat határoz meg? - a) 500-szorosnál nagyobb hígulás esetén a fürdőhely feletti folyószakaszon legalább 5 km b) 200-500-szoros hígulás esetén a fürdő feletti folyószakaszon legalább 15 km c) 200-szoros hígulás esetén a fürdő feletti folyószakaszon legalább 25 km.

Fontosabb fogalmak

természetes fürdőhely: fürdési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület (fürdőhely)
fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa vagy akire a tulajdonos a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskört és illetékességet meghatározó jogszabályhelyek:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § c) pont; az igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), (2) és (3)
Ügyintézési határidőt megjelölő jogszabályhely:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1c), 33. § (1)
Eljárási költséggel kapcsolatos jogszabályhelyek:
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 1. pont, 5. §, 28-29. §, 73. § (1) bekezdés (eljárásért fizetendő illeték)
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2. a) pont (fellebbezés díja)
Benyújtandó dokumentum tartalmát megjelölő jogszabályhely:
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés
Eljárási szabályokat részletező jogszabályhelyek:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (2) a) és c) pont, (3) bekezdés, 35. §, 36. § (1) bekezdés, 29. § (3) bekezdés b) pont, 51. § (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) és (2) bekezdés, 73/A. § (1) bekezdés a) és b) pont
Az eljárásba bevonandó szakhatóság:
nincs kötelezően megnevezve
Jogorvoslatról rendelkező jogszabályhelyek:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
Nyilvántartást részletező jogszabályhelyek: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

természetes fürdőhely, szennyvíz-bevezetési távolság, vízminőség-vizsgálati adatsor, fürdőhely üzemeltetője

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858