Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kárelhárítási terv jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00028

Az ügy rövid leírása

Üzemi kárelhárítási terv készítésére az köteles, aki a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységet végez, ami egyben egységes környezethasználati engedély (ekhe) köteles tevékenység is. Ezen túl az is, akit a környezetvédelmi hatóság vagy a vízügyi hatóság az általa alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia miatt erre kötelez. A terv elbírálása az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráskor vagy az ekhe módosításkor történik, illetve önálló eljárásban is történhet. A tervet a környezetvédelmi hatóság határozattal bírálja el. A tervet szükség szerint, de legalább öt évente felül kell vizsgálni és a felülvizsgált tervet ismét jóváhagyásra benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységet folytató környezethasználók

Kizáró okok: nincs személyes eljárási kötelezettség

Milyen adatokat kell megadni?

Kárelhárítási tervben foglalt adatokMilyen iratok szükségesek?

kárelhárítási terv 5 példányban, a terv készítésére jogosító szakértői engedély száma, meghatalmazás (ha meghatalmazott képviseli), a) igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló irat (csekk, átutalási megbízás), b) ha önálló eljárásban történik a terv elbírálása a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 27.) Korm.rendelet 6. § (4) bekezdése alapján, akkor az illetékbélyeget is csatolni kell

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A terv elbírálása igazgatási szolgáltatási díj köteles. A díj mértéke, 1.) ha a terv elfogadása az engedélyezési eljárásában történik (pl. új létesítmény esetén) akkor az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját (lásd V. 4. pont alatt csatolt fájl), kell megfizetni, melybe beletartozik a terv elfogadása is. Ha 2.) a jóváhagyott terv módosítására kerül sor, akkor a díj az ekhe engedélyezési eljárás díjának 10%-a, 3.) ha a terv elfogadása az egységes környezethasználati egnedély módosításval történik akkor a díj mértéke azonos az ekhe nem jelentős módosításának igazgatási szolgáltatási díjával, ami 15.000,- Ft. A díj megfizethető csekken vagy átutalással. 4.) Ha önálló eljárásban történik a terv elbírálása a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 27.) Korm.rendelet 6. § (4) bekezdés, az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke 5.000,- Ft. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni.

Hol intézhetem el?

környezetvédelmi hatóság

Ügyintézés határideje

egységes környezethasználati engedélyezésen belül: 3 hónap, önálló eljárásban 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezési lehetőség van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes környezetvédelmi hatóság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az engedélyezési eljárásban fizettt díj fele. Pontos mértékére vonatkozóan lásd 8. sor. Ha az engedélyezési eljárás illetékköteles volt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 27.) Korm.rendelet 6. § (4) bekezdésében szereplő eset), akkor a fellebbezési eljárás is illetékköteles, az illeték mértéke 10.000,- Ft. Az illeték illetékbélyeggel fizethető meg.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kinek kell üzemi kárelhárítási tervet készítenie? Üzemi kárelhárítási tervet annak kell készítenie, aki a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységet folytatja, vagy erre a hatóság az által folytatott technológia környezetre való veszélyessége miatt kötelezi. Elkészíthetm én az üzemi kárelhárítási tervet? Nem, tervet csak megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkező tervező készíthet. Hol találok ilyen tervezőt? A tervezők névsorát a Magyar Mérnöki Kamara tartja nyilván www.mmk.hu/nevjegyzek, a szükséges szakértői kód: SZKV-vf. Mit kell tartalmaznia a tervnek? A terv részletes tartalmi követelményeit a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. El kell-e személyesen járnom? Nem szükésges, meghatalmazottal is képvisltetheti magát. Milyen eljárási költésggel jár a terv elbírálása? A terv elbírálása rendszerint az egységes környezethasználati engedélyezéssel egyidejűleg történik, így az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás díját az egységes környezethasználati engedélyezéskor kell megfizetni. A díj mértéke a tevékenység jellégétől függ és részletesen a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Fontosabb fogalmak

A környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, a környezetkárosodás megszüntetése érdekében helyreállítási intézkedéseket kell tenni. A helyreállítási intézkedés keretében kárelhárítást, illetve kármentesítést kell végezni

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

kárelhárítás, kármentesítés, üzemi terv, szakértő,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858