Akadálymentes verzió

Kárelhárítási terv jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00028

Az ügy rövid leírása

Üzemi kárelhárítási terv készítésére az köteles, aki a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységet végez, ami egyben egységes környezethasználati engedély (ekhe) köteles tevékenység is. Ezen túl az is, akit a környezetvédelmi hatóság vagy a vízügyi hatóság az általa alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia miatt erre kötelez. A terv elbírálása az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráskor vagy az ekhe módosításkor történik, illetve önálló eljárásban is történhet. A tervet a környezetvédelmi hatóság határozattal bírálja el. A tervet szükség szerint, de legalább öt évente felül kell vizsgálni és a felülvizsgált tervet ismét jóváhagyásra benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységet folytató környezethasználók
nincs személyes eljárási kötelezettség

Milyen adatokat kell megadni?

Kárelhárítási tervben foglalt adatokMilyen iratok szükségesek?

kárelhárítási terv 5 példányban, a terv készítésére jogosító szakértői engedély száma, meghatalmazás (ha meghatalmazott képviseli), a) igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló irat (csekk, átutalási megbízás), b) ha önálló eljárásban történik a terv elbírálása a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 27.) Korm.rendelet 6. § (4) bekezdése alapján, akkor az illetékbélyeget is csatolni kell

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A terv elbírálása igazgatási szolgáltatási díj köteles. A díj mértéke, 1.) ha a terv elfogadása az engedélyezési eljárásában történik (pl. új létesítmény esetén) akkor az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját (lásd V. 4. pont alatt csatolt fájl), kell megfizetni, melybe beletartozik a terv elfogadása is. Ha 2.) a jóváhagyott terv módosítására kerül sor, akkor a díj az ekhe engedélyezési eljárás díjának 10%-a, 3.) ha a terv elfogadása az egységes környezethasználati egnedély módosításval történik akkor a díj mértéke azonos az ekhe nem jelentős módosításának igazgatási szolgáltatási díjával, ami 15.000,- Ft. A díj megfizethető csekken vagy átutalással. 4.) Ha önálló eljárásban történik a terv elbírálása a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 27.) Korm.rendelet 6. § (4) bekezdés, az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke 5.000,- Ft. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni.

Hol intézhetem el?

tevékenység helye szerinti

Ügyintézés határideje

egységes környezethasználati engedélyezésen belül: 3 hónap, önálló eljárásban 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezési lehetőség van
Pest Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes környezetvédelmi hatóság
kézhezvételtől számított 15 nap
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az engedélyezési eljárásban fizettt díj fele. Pontos mértékére vonatkozóan lásd 8. sor. Ha az engedélyezési eljárás illetékköteles volt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 27.) Korm.rendelet 6. § (4) bekezdésében szereplő eset), akkor a fellebbezési eljárás is illetékköteles, az illeték mértéke 10.000,- Ft. Az illeték illetékbélyeggel fizethető meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs rendszeresített ügyféltájékoztató
Kinek kell üzemi kárelhárítási tervet készítenie? Üzemi kárelhárítási tervet annak kell készítenie, aki a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységet folytatja, vagy erre a hatóság az által folytatott technológia környezetre való veszélyessége miatt kötelezi. Elkészíthetm én az üzemi kárelhárítási tervet? Nem, tervet csak megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkező tervező készíthet. Hol találok ilyen tervezőt? A tervezők névsorát a Magyar Mérnöki Kamara tartja nyilván www.mmk.hu/nevjegyzek, a szükséges szakértői kód: SZKV-vf. Mit kell tartalmaznia a tervnek? A terv részletes tartalmi követelményeit a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. El kell-e személyesen járnom? Nem szükésges, meghatalmazottal is képvisltetheti magát. Milyen eljárási költésggel jár a terv elbírálása? A terv elbírálása rendszerint az egységes környezethasználati engedélyezéssel egyidejűleg történik, így az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás díját az egységes környezethasználati engedélyezéskor kell megfizetni. A díj mértéke a tevékenység jellégétől függ és részletesen a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Fontosabb fogalmak

A környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, a környezetkárosodás megszüntetése érdekében helyreállítási intézkedéseket kell tenni. A helyreállítási intézkedés keretében kárelhárítást, illetve kármentesítést kell végezni

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

kárelhárítás, kármentesítés, üzemi terv, szakértő,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858