Akadálymentes verzió

Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése

Kódszám

ELELM00038

Az ügy rövid leírása

A nem engedélyköteles élelmiszer-vállalkozások kötelesek az élelmiszer-vállalkozási tevékenység folytatására irányuló szándékukat az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni, amelynek során a létesítmény regisztrációs számot kap az illetékes hatóságtól és ezzel párhuzamosan megtörténik a nyilvántartásbavételük.

Ki jogosult az eljárásra?

vállalkozás, vállalkozó
meghatalmazásra lehetőség van

Milyen adatokat kell megadni?

A nem engedélyköteles előállító létesítményre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:
a) a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét,
b) természetes személy esetén a születési helyet és időt,
c) cég esetében adószámot,
d) lakhely (székhely) címét,
e) telephely címét,
f) elérhetőséget,
g) a vállalkozás tevékenységét, h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását, 
i) természetes személy esetén: adóazonosító, 
j) anyja neve

Milyen iratok szükségesek?

Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj , eljárási illeték mentes (élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetésre kötelezett)

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes megyei kormányhivatal vagy a járási hivatal

Ügyintézés határideje

A bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül igazolás megküldése; 15 napon belül nyilvántartásbavétel

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél részére a fellebbezés lehetősége nyitva áll.
a járási hivatal eljárása esetén: Megyei Kormányhivatal ; a megyei kormányhivatal eljárása esetén: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
az elsőfokú döntést hozó járási hivatalhoz/ elsőfokú döntést hozó megyei kormányhivatalhoz
a döntés közlésétől számított 15 napon belül
10.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Egy élelmiszeripari üzemben végzett zöldség-gyümölcs darabolás, tisztítás élelmiszer előállítói tevékenységnek minősül-e, bejelentési kötelezettsége van-e a vállalkozásoknak? Pl. sárgarépa, zeller, petrezselyem levelének eltávolítása fejezéssel vagy anélkül, spárga sípok méretre vágása (osztályba sorolás végett) : az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 6. § (3) bekezdésének értelmében regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei kormányhivatal ;
Pl. karalábé, zeller vágás, darabolás több darabba; csomagoláshoz túl hosszú sárgarépa, petrezselyem elvágása, darabolása: az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet értelmében bejelentési kötelezettség
A 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a friss zöldség és gyümölcs forgalomba hozatalát (alapanyag-tárolási, tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési, tárolási stb.) kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó végezheti. Ezt a regisztrációt a megyei kormányhivatalok növény-és talajvédelmi igazgatóságai végzik. Ez a regisztrációs kötelezettség nem érinti azokat az élelmiszer-előállítókat, ahol pl. zöldség, gyümölcs tisztítás, darabolás, csomagolás történik, ezen tevékenységeket továbbra is az élelmiszerlánc felügyeleti szervnek kell bejelenteni (pl. darabolt, vágott, csomagolt saláták).

Fontosabb fogalmak

ITO szám: Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelete az alábbi linken érhető el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100016.KIM&celpara=#xcelparam

Vonatkozó jogszabályok

A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) kormányrendelet 2.§, 4. §, 3.§, 5.§; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (2) bekezdés, 33.§ d), 35. § (2) bekezdése és a 38. § (1 )c) pontja, 45. § (5) bekezdés, 47/B.§; Az élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdés; A takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet 31. cikke ; Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés, 9.§; 10.§, 11.§, 1. melléklet B.; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § és 27. § (1); az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99.§ (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c), 8.§ (1) bekezdés; az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012 (VII.2.) VM rendelet 4. § (1) (3)

Kulcsszavak

nem állati eredetű termékfeldolgozás, nyilvántartásbavétel, működés bejelentése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858