Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése" /> Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése" />
Akadálymentes verzió

Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése

Kódszám

ELELM00047

Az ügy rövid leírása

Azon élelmiszer vállalkozóknak -beleértve a forgalmazó egységeket, bértárolási tevékenységet végző vállalkozásokat, és az élelmiszer előállító egységeket -, akik első magyarországi tárolási helyet üzemeltetnek, kötelesek tevékenységüket a járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályánál bejelenteni, elsődleges termelésből származó, nem állati eredetű alaptermék esetében a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági hatóságként eljáró főosztályánál.

Ki jogosult az eljárásra?

Első magyarországi tárolási helyet üzemeltető vállalkozások, de magánszemélyek is lehetnek.
Meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentést tevő élelmiszer vállalkozó: 
aa) természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatai, lakcíme, telephelye, elérhetőséget adóazonosító jele,
ab) jogi személy esetén a (cég)neve, adószáma, székhelye, telephelye, statisztikai számjele, elérhetősége,
b) a tevékenysége,
c) a tevékenység végzésének helye

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj/illeték mentes

Hol intézhetem el?

létesítmény telephelye szerint illetékes járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály, elsődleges termelésből származó, nem állati eredetű alaptermék esetében a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági hatóságként eljáró főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

nem születik érdemi döntést tartalmazó határozat, nyilvántartásbavételi kényszer nincs, ez esetben csak bejelentési kötelezettség van, ezért fellebbezési lehetőség nincs

Fontosabb fogalmak

1.első magyarországi tárolási hely: a Magyarország területén lévő létesítmény, ahova a harmadik országból vagy tagállamok közötti kereskedelemből származó élelmiszert forgalomba hozatal, illetve feldolgozatlan vagy feldolgozott termék előállítás céljára először betárolták;
2. harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli ország;
3. Élelmiszer: azon feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet emberek fogyasztanak el. Beletartozik az ital, rágógumi, valamint az előállítás során során szándékosan hozzáadott bármely anyag, pl. a víz. 4. Elsődleges termelésből származó nem állati eredetű termékek: amelyek nem esetek át feldolgozáson, és amelyeket nem manipuláltak lényegesen, azaz nem daraboltak, szeleteltek, daráltak, őröltek, nem törtek, nem fejtettek ki, nem préseltek, nem fagyasztottak, nem olvasztottak ki.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövetésről szóló 3/2010. (VII.5.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés, 4.§ (1), (2), (3) bekezdés; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet; Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (3) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 47/B. §; az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet 2. cikk

Kulcsszavak

első magyarországi tárolási hely, első betárolási hely, elsődleges termelésből származó nem állati eredetű termék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858