Akadálymentes verzió

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és jövedelmekre, keresetekre vonatkozó, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére irányuló hatósági eljárás megindítása iránti kérelem.

Kódszám

NYBIZ00043

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás a biztosított jogviszonyaira és kereseteire vonatkozó hatósági egyeztetési eljárás, melyet naptári évenként egyszer, kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Valamennyi ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az ÁNYK űrlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Ha igénylő átvette/elektronikus tárhelyén megtekintette a részletes kimutatást a nyilvántartásban szereplő biztosítási idejéről, az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül jeleznie kell azokat az általa ismert adatokat, amelyeket a  nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal. Az ügyfél csatolhat is  okmányokat a még el nem ismert idejére vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az  ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ügyintézés határideje

Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslat igénybevételére a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.), és az első fokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok, korkedvezményes idő és keresetek, jövedelmek elismerése adategyeztetési eljárás keretében történik.

Az egyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteikről aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak.

Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy hibásan szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves adatok javításra, törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél által ismert és vele egyeztetett adatokat tartalmazza.

Az eljárás eredményeként a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak megállapítására és folyósítására hamarabb kerülhet majd sor.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Egyeztetési eljárás megindítása iránt kérelem évente egy alkalommal nyújtható be.

Az eljárás kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül indítható meg. Az eljárás megindítását követően a kérelmezőnek bármikor lehetősége van áttérni papír alapú ügyintézésre.

Fontosabb fogalmak

Ügyfélkapu: az elektronikus ügyintézéshez Ügyfélkapu létesítése szükséges, amely a kormányzat elektronikus azonosító rendszeréhez való hozzáférést jelent. Az Ügyfélkapu biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervek egész hálózatával. Az ügyfélkapus regisztráció - személyes megjelenéssel - bármely Kormányablaknál elvégezhető.
ÁNYK nyomtatvány: az általános nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül kitölthető űrlap.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B. § (6) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B. § (2), (3), (5), (7) bekezdés (6) bekezdés

Kulcsszavak

adategyeztetési eljárás, szolgálati idő, elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858