Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem." /> Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem." />
Akadálymentes verzió

Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem.

Kódszám

NYUFI00142

Az ügy rövid leírása

Alkotóművészek özvegyi, árvasági, szülői ellátását 2011.05.01-től a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága állapítja meg és folyósítja, ha a jogszerző saját jogú segélyben részesült.

Amennyiben a jogszerző részére nem került megállapításra a segély, akkor ennek megállapítása iránt, az igénylőnek, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez kell fordulnia a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott igazolással, mely tartalmazza, hogy nem került még megállapításra és folyósításra a jogszerzőnek segély. A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. közbenjárásával a döntést a kultúráért felelős miniszter hozza meg, ezt követően bírálja el a hozzátartozói segélyre jogosultságot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, akinek elhunyt hozzátartozója a Magyar Alkotóművészeti Alapítványtól nyugdíjsegélyben részesült, vagy arra jogosult lett volna.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a saját és az elhunyt jogszerző természetes személyi azonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. Célszerű azonban bemutatni a halotti, házassági, illetve a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá élettársak esetén a lakcímkártyát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az özvegységi, árvasági és szülői nyugdíjsegély iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték és költségmentesek.

Hol intézhetem el?

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 22 munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.) kell címezni, és az első fokú döntést hozó szervnél kell benyújtani.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Alkotóművészek özvegyi, árvasági, szülői ellátását 2011.05.01-től a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága állapítja meg és folyósítja, ha a jogszerző saját jogú segélyben részesült.

Amennyiben a jogszerző részére nem került megállapításra a segély, akkor ennek megállapítása iránt, az igénylőnek, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez kell fordulnia a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott igazolással, mely tartalmazza, hogy nem került még megállapításra és folyósításra a jogszerzőnek segély. A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. közbenjárásával a döntést a kultúráért felelős miniszter hozza meg, ezt követően bírálja el a hozzátartozói segélyre jogosultságot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Fontosabb fogalmak

Ideiglenes özvegyi nyugdíj: az elhalálozást követő 1 évig jár.
Özvegyi nyugdíj: korbetöltés címén, illetve végleges rokkantság esetén járó ellátás.
Özvegyi nyugdíj feléledése: korbetöltés címén , rokkantság esetében vagy, legalább 2 árva jogán megállapított özvegyi ellátás újbóli folyósítása, ha valamelyik gyermek ismét nappali tagozaton tanul.
Szülői nyugdíj: az elhunyt jogszerző szülője szülői ellátásra jogosult, amennyiben megváltozott munkaképességű, 65. életévét betöltötte és igazolja hogy az elhunyt a halálát megelőzően egy éven át eltartotta.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség: a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés,
Ügyintézési határidő: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés,
Eljárási szabályok: a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII.29.) Korm.rendelet 1. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdés, 8. § (2) és (3) bekezdés,
Elbírálási szabályok: a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII.29.) Korm.rendelet 4. számú melléklete az Alapító Okirathoz, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 44/B-59. §, 66. §, 79-83. §,

Kulcsszavak

művész özvegyi, művész árva, művész szülői, művész segély,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858