Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem." /> Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem." />
Akadálymentes verzió

Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem.

Kódszám

NYUFI00200

Az ügy rövid leírása

A saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - nyugellátását kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, aki saját jogú nyugellátásban részesül és nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme keletkezett.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.
Ha csak kanadai, quebecki, koreai, montenegrói, bosznia és hercegovinai, ausztrál, mongol, indiai, macedón vagy koszovói nyugdíja van, akkor a külföldi nyugdíjas státuszt igazoló okmány.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

Ha a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nemzetközi Megállapítási és Fegyveres Nyugdíjügyek I. Főosztálya (1081 Budapest, Fiumei út 19/a) egyéb esetben a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv jár el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap.
Az ügyintézési határidő a tárgyévet követő április 15-én jár le, ha
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-a szerinti növelés iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél fellebbezési lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény biztosítja.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - nyugellátását kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani. Ha a keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas a növelés megállapítása előtt elhunyt, a hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy kérheti a jogszerző nyugellátásának 0,5 százalékos növelését, mivel az az előzetes nyugdíjjárulék fizetés alapján az elhunytat megillette volna és a hozzátartozói nyugellátás összegét is befolyásolja.

Fontosabb fogalmak

Saját jogú nyugdíjas:az a természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló Korm.rendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. § (1) bekezdés, 74. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés, 95. §, 97. § (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29-32. §, 33./A. §, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A §, 102/A. §,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pont,
az 1959. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar - jugoszláv szociálpolitikai egyezmény,
az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar - szovjet szociálpolitikai egyezmény,
2003. évi LXIX. törvény a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló 2002. március 4-én Budapesten aláírt egyezmény kihirdetéséről,
2006. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Ottawában 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről,
2006.évi LXXIX. törvény a Magyar Köztársaság és Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten 2006.május12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről,
2008. évi LXXII. törvény a Magyar Köztársaság valamint Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló, Budapesten 2008. május 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről,
2009.évi II. törvény a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről,
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi XXIX törvény,
2011. évi CXVII. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről,
A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi CXVIII. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

0,5%-os emelés, nyugdíj melletti foglalkoztatás, nyugdíjasként keresőtevékenység

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858