Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem." /> Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem." />
Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem.

Kódszám

NYUFI00200

Az ügy rövid leírása

A saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - nyugellátását, saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján, a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.

A nyugdíjnövelést az  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ hivatalból állapítja meg, - főszabályként - a jövedelem megszerzését követő év szeptember 30-áig.

Ki jogosult az eljárásra?


Milyen adatokat kell megadni?


Milyen iratok szükségesek?


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ határozatának bírósági felülvizsgálata – a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. 

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Fontosabb fogalmak

Saját jogú nyugdíjas:az a természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló Korm.rendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés c) pont
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. § (1) bekezdés, 74. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés, 95. §, 97. § (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29-32. §, 33./A. §, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A §, 102/A. §,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pont,
az 1959. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar - jugoszláv szociálpolitikai egyezmény,
az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar - szovjet szociálpolitikai egyezmény,
2003. évi LXIX. törvény a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló 2002. március 4-én Budapesten aláírt egyezmény kihirdetéséről,
2006. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Ottawában 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről,
2006.évi LXXIX. törvény a Magyar Köztársaság és Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten 2006.május12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről,
2008. évi LXXII. törvény a Magyar Köztársaság valamint Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló, Budapesten 2008. május 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről,
2009.évi II. törvény a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről,
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi XXIX törvény,
2011. évi CXVII. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről,
A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi CXVIII. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

0,5%-os emelés, nyugdíj melletti foglalkoztatás, nyugdíjasként keresőtevékenység

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858