Akadálymentes verzió

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00001

Az ügy rövid leírása

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését követően igényelhető ellátás.
A nyugellátás megállapításának további feltétele, hogy az ügyfél
  • az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzen és
  • azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban ne álljon. 

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, illetve törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.


Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, az ellátás megállapításának kért kezdő időpontját, biztosítási jogviszonyra, szolgálati időre vonatkozó adatokat, folyósítási címét, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok köre a következő: biztosítási , szolgálati időre vonatkozó adatokra vonatkozó dokumentumok, főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, katonakönyv, alkalmi munkavállalói kiskönyv, ipari tanuló bizonyítvány, bedolgozói kiskönyv, munkakönyv, ápolási díjat megállapító határozat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokú határozat ellen van lehetőség fellebbezésre.A fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell előterjeszteni.
A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a döntést meghozó járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.
Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Budapest Főváros KormányhivatalaA fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

A fellebbezést az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár a biztosítási jogviszonyban nem álló személy számára. 

Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Az öregségi nyugdíj legkorábban attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült.

A nyugdíj megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni. Az igényt az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervénél, személyesen vagy postai úton, illetve bármely Kormányablaknál be lehet nyújtani. Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek elektronikus úton is előterjeszthetik igényüket.

A hatályos jogszabályok alapján a nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazás időpontjáig elért nyugdíjjárulék-köteles keresetek havi átlaga alapján – az addig megszerzett szolgálati időtől függő százalékos mértékben – kell megállapítani.

A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani („valorizálás”).

A Magyar Államkincstár honlapján elérhető nyugdíjkalkulátor alkalmazás használatával lehetőség van az öregségi nyugdíj várható összegének kiszámítására.

Fontosabb fogalmak


Szolgálati idő: az a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, melyre az előírt járulékot megfizették. A járulékfizetés nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a törvény külön meghatározza (Pl.: ipari tanuló, 1998. előtti felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok, katonai szolgálati idő tartama stb.)

Biztosítási jogviszony: a 1997. évi LXXX. törvény 5.§-ában meghatározott jogviszonyok


Vonatkozó jogszabályok

 
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

öregségi nyugdíjkorhatár, szolgálati idő, nyugdíj alapját képező havi átlagkereset

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858