Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00004

Az ügy rövid leírása

A saját jogú nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel – nyugellátását kérelemére, saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján, a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének fél százalékával növelni kell.

A növelésre irányuló kérelmet évente egyszer legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a nyugdíjas személy, akinek nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme keletkezett, továbbá meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték-, díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv).

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap. Az ügyintézési határidő a tárgyévet követő április 15-én jár le, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-a szerinti növelés iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek lehetősége van fellebbezéssel élni, melyet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani, s az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.) kell címezni. A fellebbezés benyújtására a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Ha a növelésre jogosult személy a növelés megállapítása előtt elhunyt, a növelésre szerzett jog alapján a hozzátartozója kérelmezheti a hozzátartozói nyugellátás megállapítását.

A saját jogú nyugdíjas biztosított részére járó fél százalékos növelés ahhoz a nyugdíjhoz kapcsolódik, amelynek a folyósítása alatt a növelést megalapozó munkavégzés és a járulékfizetés megtörtént.

Ha tehát az igénylő korábban már részesült nyugellátásban (pl. előrehozott öregségi nyugdíjban) és
- nyugdíjasként folytatott keresőtevékenységére tekintettel a nyugdíjjogosultság megszűnéséig (a nyugdíj 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként történő folyósításáig) fél százalékos növelést is folyósítottak részére,
- akkor az újabb saját jogú nyugellátás (öregségi nyugdíj) megállapítása esetén a „korábbi” fél százalékos növelés, mint a járulékfizetéshez kapcsolódó többletjuttatás „feléled”.

Az igénylő az utóbb megállapításra kerülő nyugellátás folyósításának kezdő időpontjától a növelésre ismét jogosult. A növelés összegére járó időközi esedékes emelés(eke)t a Nyugdíjfolyosító Igazgatóság hajtja végre.

Fontosabb fogalmak

Saját jogú nyugellátás meghatározása: az öregségi nyugdíj.

Nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem: a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek elismert költséggel csökkentett része.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. § (1) bekezdés, 74. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés, 95. §, 97. § (5) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29-32. §, 33/A. §, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló  1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §, 102/A. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

0,5%-os emelés, nyugdíj melletti foglalkoztatás, nyugdíjasként keresőtevékenység

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858