Akadálymentes verzió

Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00006

Az ügy rövid leírása

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a halála napjáig a betöltött életkora alapján meghatározott szolgálati időt megszerezte, ha
a) a szülő a gyermekének halálakor megváltozott munkaképességű volt, vagy a 65. életévét betöltötte, és
b) a szülőt a gyermeke a halálát megelőző 1 éven át túlnyomó részben eltartotta.
A feltételek fennállása esetén szülői nyugdíjra jogosult az a nevelőszülő is, aki a nevelt gyermeket 10 éven át eltartotta.
A szülői nyugdíj legkorábban a gyermek, nevelt gyermek halála napjától jár. A szülői nyugdíjat meg kell szüntetni, ha azért állapították meg, mert a szülő megváltozott munkaképességű, de ez az állapota már nem áll fenn, és a 65. életévét még nem töltötte be.
Annak a szülőnek, aki gyermeke halálakor a 65. életévét még nem töltötte be és nem megváltozott munkaképességű, szülői nyugdíj csak akkor jár, ha a gyermek elhalálozásától számított 10 éven belül
a) a 65. életévét betölti, vagy
b) megváltozott munkaképességűvé válik
és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
E rendelkezéseket a nagyszülőre és az unokára is alkalmazni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Az igénylő (elhunyt szülője, nevelőszülője, nagyszülője), törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a saját és az elhunyt jogszerző természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és az elhunyt magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat és hozzájárul a megadott adatok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szülői nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték és költségmentesek. 

Hol intézhetem el?

Az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, ami a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelenti.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap. Ha az eljárásban az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségi állapot szakkérdését is vizsgálja, az ügyintézési határidő harmincöt munkanap.
Az ügyintézési határidő tárgyév április 15-én jár le, ha a hozzátartozói nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél fellebbezési lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény biztosítja. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani, s az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.) kell címezni. A fellebbezés benyújtására a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezés illeték-és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Szülői nyugdíjra a szülő vagy nagyszülő jogosult, ha - a szülő, nagyszülő a gyermekének vagy unokájának halálakor megváltozott munkaképességű volt, vagy a 65. életévét már betöltötte, és - a szülőt, nagyszülőt a gyermeke, unokája a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta.
Annak a szülőnek is megállapítható a szülői nyugdíj, aki a gyermeke halálakor nem volt ugyan megváltozott munkaképességű, de a gyermeke elhalálozásától számított tíz éven belül megváltozott munkaképességűvé válik és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. A nevelőszülő esetén további feltétel, hogy csak az lehet jogosult szülői nyugdíjra, aki a nevelt gyermeket legalább 10 éven át eltartotta.
Túlnyomó részben eltartottnak az a személy minősül, akinek a nyugellátása, a gyermeke (unokája) elhalálozásának időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2016-ban 28 500 forint).
A szülői nyugdíj legkorábban a jogszerző halála napjától a megváltozott munkaképesség tartamára jár.  Nem szűnik meg a szülői nyugdíjra való jogosultság, ha a szülői nyugdíjra jogosult személy saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátása a szülői nyugdíj folyósításának időtartama alatt az évenkénti emelésekkel már meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
Ha a szülő saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban nem  részesül, akkor a szülői nyugdíj összege annak a nyugdíjnak a 60 %-a, ami az elhunytat a halál időpontjában megillette, vagy megillette volna. Ha a jogosult saját jogú ellátásban részesül, akkor a szülői nyugdíj mértéke 30 %.
Abban az esetben, ha a szülői nyugdíjra többen is jogosultak, azt közöttük egyenlő arányban meg kell osztani.
A szülői nyugdíj iránti igényt – ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el – az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, ha jogszerző már nyugellátásban részesült, a kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani.

Fontosabb fogalmak

Túlnyomó részben eltartott: a szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából a szülő (nagyszülő) akkor minősül túlnyomó részben eltartottnak, ha nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása gyermeke (unokája) elhalálozásának időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
A 2007. december 31-ét követő, de 2017. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28.500 Ft.Megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. § Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (1) és (2) bekezdés, 69. § (1) bekezdés, 73. §, 74. §, 78. §, 80. §, 81. §, 83. §,  95. §, 97. § (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29 -32. §, 33/A. §, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20-22. §, 37-43/A. §, 44-44/D. §, 46. §,  58-59. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 14-17. §, 29-59. §, 59/B- 59/E. §, 65-65/B. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
Tájékoztatás a szülői nyugdíj megállapítási feltételeiről: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/ügyintézési-tájékoztatók/110-hozzátartozói-nyugellátás/1620-tájékoztató-a-szülői-nyugdíj-megállapítási-feltételeiről-új.html
Gyakori kérdések az ügyintézés során: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-kérdések/50-hozzátartozói-nyugellátással-kapcsolatos-kérdések/

Kulcsszavak

szülői nyugdíj, megváltozott munkaképességű személy, eltartott szülő (nagyszülő)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858