Akadálymentes verzió

Baleseti járadék feléledésének megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00014

Az ügy rövid leírása

A baleseti járadék megszűnését követően a baleseti járadékra való jogosultság akkor éled fel, ha az egészségkárosodás a 13 %-ot újból meghaladja. Abban az esetben ha az 1. fokozatú baleseti járadék 2 éves folyósítási maximuma már eltelt a járadékra való jogosultság akkor éled fel, ha az egészségkárosodás utóbb 3 hónapon át a 20 %-ot meghaladja. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a baleseti járadék újbóli folyósítására - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (2) bekezdésének alkalmazásával - a jogosult kérelmére kerülhet sor. A baleseti járadék újbóli megállapításánál azt az átlagkeresetet kell figyelembe venni, amelynek alapján a baleseti járadékot utoljára megállapították. Az 1. fokozatú baleseti járadék feléledése (újbóli megállapítása) esetén a korábban megállapított baleseti járadék megszűnésének időpontjától esedékes emelésekkel, kiegészítésekkel növelten kell a járadék összegét meghatározni.

Ki jogosult az eljárásra?

Az igénylő (bármely üzemi balesetet szenvedett természetes személy, akinek már megállapítottak baleseti járadékot), törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja. Az ügyintézés során nem kötelező az ügyfél személyes eljárása. Az ügyben az ügyfél helyett meghatalmazott vagy törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét, folyósítási törzsszámát és hozzájárul a megadott adatok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A baleseti járadék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelmet az igénylő lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bírálja el. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt kell tekinteni.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap. Ha az eljárásban az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségi állapot szakkérdését is vizsgálja, az ügyintézési határidő harmincöt munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél fellebbezési lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény biztosítja. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani, s az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.) kell címezni. A fellebbezés benyújtására a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezés illeték-és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A baleseti járadékra jogosultság megszűnik, ha az egészségkárosodás mértéke nem éri el a 13 százalékot.Ha a baleseti egészségkárosodás mértéke a 20 százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át folyósítható.A baleseti járadékra a jogosultság akkor éled fel, ha az egészségkárosodás mértéke a 13 százalékot ismét meghaladja. Az 1. fokozatú baleseti járadék két éven át történt folyósítása után a járadékra jogosultság akkor éled fel, ha az egészségkárosodás utóbb három hónapon át a 20 százalékot meghaladja. Ha az egészségkárosodás ismét 21 százalék alá csökken, a 13 százalékot azonban meghaladja, a baleseti járadék ennek az állapotnak a tartamára – legfeljebb 2 éven át – újból jár.

Fontosabb fogalmak

Baleseti fokozat:
Az egészségkárosodás fokának megfelelően
a) az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 14-20 százalék,
b) a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék,
c) a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék,
d) a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó mértékű.
Baleseti járadék jogosultsági feltételei:
Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében tizenhárom százalékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 65. § (4) bekezdés,
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
45. § (8) bekezdés,

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (1)-(2) és (4) és (8) bekezdés, 69. § (1) bekezdés, 72. §, 75. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés, 95. §,
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 65. § (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29 -32. §, 33/A. §,37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §,65-69. §, 71-72. §, 73/A.§, 81/A-81/B. §, 95-106. §,
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b)  pont
Elbírálási szabályok:
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 53. § (2) bekezdés, 60. §,
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  végrehajtására kiadott
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 36/A. § (2) bekezdés

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
Tájékoztató a baleseti járadékra jogosultságról: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/ügyintézési-tájékoztatók/111-baleseti-nyugellátás/959-az-országos-nyugdíjbiztosítási-főigazgatóság-tájékoztatója-a-baleseti-járadékra-jogosultságról.html
Gyakori kérdések az ügyintézés során: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek.html


Kulcsszavak

baleseti járadék, feléledés, egészségkárosodás, üzemi baleset

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858