Akadálymentes verzió

Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem.

Kódszám

NYBIZ00022

Az ügy rövid leírása

A járadékra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a járadékra jogosult a járadék folyósításának megszüntetését kéri.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy aki bányászok egészségkárosodási járadékában részesül, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bányászok egészségkárosodási járadékának megszüntetése iránti kérelem illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az  ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 17 munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslat igénybevételére a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.), és az első fokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Megszűnik a járadékra való jogosultság, ha a a járadékra jogosult:

  • meghal,
  • a jogosultság megszüntetését kéri,
  • három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggően külföldön tartózkodik,
  • egészségkárosodásának mértéke nem éri el a rendeletben meghatározott mértéket,
  • saját jogú nyugellátásra való jogosultságát megállapították és az uniós rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból származó saját jogú nyugellátás esetén annak összege eléri vagy meghaladja a járadék összegét,
  • részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg,
  • foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor vagy
  • neki felróható okból nem működik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség: 
a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 49/C. § (1) bekezdés,
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/H. § (2) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott  68/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015 (III.30.) Korm.rendelet 5. § (1) bekezdés,
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-i) pont,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi  CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdés
Ügyintézési határidő:
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/E. § (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/M. § (3) bekezdés, 5/N. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34.§, 40.§ (1) bekezdés, 71-73.§, 98-102. §, 
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés
Elbírálási szabályok: 
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/M. § (1) bekezdés b) pont

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

bányász, egészségkárosodási járadék, megszüntetés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858