Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

Kódszám

OKMIR00088

Az ügy rövid leírása

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, amelynek célja a járművek azonosító adatai és a járműokmányok valódiságának megállapítása. Előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű:
1) tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor, kivéve lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija esetét;
2) első forgalomba helyezésekor: gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű első forgalomba helyezésekor; használt jármű első forgalomba helyezésekor, járműnyilvántartásba korábban még nem vett, lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;
3) ismételt forgalomba helyezésekor: forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor; forgalomból ideiglenesen kivont járművek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos változás következett be;
4) alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje).
Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást, és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell elvégezni.
A származásellenőrzésre kötelezett, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.
Az eredetiségvizsgálatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (Hivatal) közreműködő igénybevételével végzi. A járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzését és eredményét hatósági bizonyítvány igazolja, melyet az ügyfél közvetlenül a jármű megvizsgálását követően az eredetiségvizsgálati tevékenységet végző vizsgálóállomáson, vagy a közlekedési igazgatási hatóságnál a jármű megvizsgálását követő tizenöt napon belül, ezt követően postai kézbesítés útján vehet át. Amennyiben az ügyfél ennél hamarabb kíván a hatósági bizonyítványhoz hozzájutni, akkor részére a hatósági bizonyítványt bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a kormányablak vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán) - díjmentesen - kiállítják, kinyomtatják.

Ki jogosult az eljárásra?

Elsődlegesen a kérelmező (aki az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését kérelmezte, és az arra irányuló kérelmen is szerepel), továbbá a jármű jogszerű tulajdonosa vagy üzembentartója, valamint ezek meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

Az elvégzett eredetiségvizsgálat beazonosításához szükséges adatok (a vizsgálat azonosítója, vagy a jármű rendszáma vagy alvázszáma), a kérelmező neve és címe.

Milyen iratok szükségesek?

Be kell mutatni a jármű eredetiségvizsgálatának elvégzéséről szóló igazolást, amelyet az eredetiségvizsgálati tevékenységet végző vizsgálóállomáson kapott az ügyfél. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a jármű tulajdonjogát vagy üzembentartói jogát igazoló dokumentum, okirat bemutatása szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a hatósági bizonyítvány kiállítása díjmentes

Hol intézhetem el?

Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi közreműködők igénybevételével, azonban a hatósági bizonyítvány ellenőrzését, kiadását a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálata feladataként határozza meg a jogszabály, amennyiben a hatósági bizonyítvány korábban nem került kézbesítésre.

Ügyintézés határideje

azonnali

Jogorvoslati lehetőség

Mivel az eljárás a korábban ki nem adott (nem kézbesített) hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozik, így a jogorvoslat ezen vonatkozásban nem értelmezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának internetes honlapján található: http://www.kekkh.gov.hu/hu/gepjarmu_eredetisegvizsgalat, Kérdés: "A vizsgálóállomáson nem tudták kinyomtatni nekem a hatósági bizonyítványt. Hogyan tudok hozzájutni?". Válasz: "A hatósági bizonyítványt a vizsgálatot követő 15 (tizenöt) nap múlva a kérelmező részére postai úton hivatalos iratként kézbesítik. Ezen belül a kérelmező (ügyfél) bármelyik Járási Hivatalban kérheti a hatósági bizonyítvány - díjazás nélkül - történő kiadását, kinyomtatását. Kérdés: "A vizsgálóállomáson csak egy 'Igazolás'-t kaptam a vizsgálat elvégzéséről. Elegendő ez a jármű átírásához?". Válasz: "Ezen igazolás a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás átvezetéséhez (az átíráshoz) nem elegendő. Az átírás során a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatának ügyintézője díjmenetsen kiadja (kinyomtatja) az ehhez szükséges hatósági bizonyítványt.". Kérdés: "A vizsgálóállomáson nem tudták kiadni a hatósági bizonyítványt. Ha azt a Járási Hivatalban (okmányirodában) kérem ki, akkor jelent-e ez nekem plusz költséget?". Válasz: "Amennyiben még nem került kiadásra (kézbesítésre) a hatósági bizonyítvány, akkor azt a közlekedési igazgatási hatóságnál [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatán díjmentesen adják (nyomtatják) ki.". Kérdés: "Hány példányban állítják ki az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt? Mi a teendő akkor, ha több példányra is szükségem lenne?". Válasz: "Az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány 1 (egy) példányban kerül kiadásra. Amennyiben az ügyfél plusz példányokra tart igényt, akkor arról díjazás ellenében (2400 Ft) másolatot kérhet." Ügyfél oldaláról: Az eredetiségvizsgálat elvégzését követően elsődlegesen a vizsgálóállomáson kaphatja meg a hatósági bizonyítványt. Ha ott nem tudják részére kiadni, vagy nem tudja azt más okból azt ott átvenni, akkor azt részére a vizsgálatot követő 15 nap múlva postai úton, hivatalos iratként kézbesítik. Ezen időn belül pedig bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatán azt díjazás nélkül átveheti. Ügyintéző oldaláról (aki a közlekedési igazgatási hatóságnál [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatán kiadja a hatósági bizonyítvány): Amennyiben a KERT3 rendszerben az ügyintéző felületén 'Nyomtatás' jelenik meg, akkor a hatósági bizonyítvány még nem került kézbesítésre, ilyenkor díjazás nélkül kell azt az ügyfélnek kiadni. Amennyiben 'Másolat' szerepel ugyanott, akkor a hatósági bizonyítvány már kiadásra került, ilyenkor díjazás ellenében állítható ki másolat. Ügyintéző részéről előfordulhat, hogy az ügyfél rendelkezik hatósági bizonyítvánnyal, de a rendszerben 'A járműhöz nincs rendelve érvényes hatósági bizonyítvány' hibaüzenet jelenik meg. Ekkor ellenőrizni szükséges, hogy esetleg a hatósági bizonyítvány már felhasználásra került, avagy a kiadás során a kiadás ténye nem került rögzítésre. Ha a hatósági bizonyítvány már felhasználásra került, akkor az ügyfélnek új eredetiségvizsgálatot kell elvégezni. (A vonatkozó jogszabály értelmében az eredetiségvizsgálat eredménye egy alkalommal használható fel a közlekedési igazgatási eljárásban.) Amennyiben a kiadás ténye nem került még rögzítésre (annak ellenére, hogy az kiadásra került már), akkor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével kell a hatósági bizonyítvány 'kézbesített"-é tenni.

Fontosabb fogalmak

Eredetiségvizsgálat elvégzéséről kiadott igazolás: Az eredetiségvizsgálatot elvégző Közreműködő (vizsgálóállomás) által kiadott 'Igazolás', amely csupán az eredetiségvizsgálat elvégzését igazolja, de annak eredményét nem. Eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány: az elvégzett eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó közokirat. Eredetiségvizsgálat eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása (kézbesítése, kinyomtatása): A kérelmező (ügyfél) részére az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány tényleges átadása, rendelkezésére bocsátása.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3. §, 4. § (1) bekezdés e) pont, 9/B. §, 13. § (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §;
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. melléklet 9.1. a) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.( XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

hatósági, bizonyítvány, eredetiségvizsgálat, igazolás, eredmény, kiadás, kézbesítéskinyomtatás, kézbesítéskinyomtatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858