Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

Kódszám

OKMIR00089

Az ügy rövid leírása

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és annak eredményét igazoló és tartalmazó hatósági bizonyítványról másolat kiadása (díj ellenében). Ügyfél a járművére előzetes eredetiségvizsgálatot végeztetett el, amely eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány részére már kiadásra (kézbesítésre) került, de ügyfélnek szüksége lenne a hatósági bizonyítványból több példányra, vagy azt elvesztette, nem találja, ezért arról másolatot kér (díj ellenében).

Ki jogosult az eljárásra?

Elsődlegesen a kérelmező (aki az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését kérelmezte, és az arra irányuló kérelmen is szerepel), továbbá a jármű jogszerű tulajdonosa vagy üzembentartója, vagy ezek meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

Az elvégzett eredetiségvizsgálat beazonosításához szükséges adatok (a vizsgálat azonosítója, vagy a jármű rendszáma vagy alvázszáma), a kérelmező neve és címe

Milyen iratok szükségesek?

Be kell mutatni a jármű eredetiségvizsgálatának elvégzéséről szóló igazolást, amelyet az eredetiségvizsgálati tevékenységet végző vizsgálóállomáson kapott az ügyfél. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a jármű tulajdonjogát vagy üzembentartói jogát igazoló dokumentum, okirat bemutatása szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2400

Hol intézhetem el?

Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi közreműködők igénybevételével, azonban a hatósági bizonyítvány ellenőrzését, kiadását a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak], valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálata ügyintézőjének feladataként határozza meg a jogszabály, amennyiben az ügyfél hatósági bizonyítvány másolat kiadását kérelmezi.

Ügyintézés határideje

azonnali

Jogorvoslati lehetőség

Mivel az eljárás a korábban már kiadott hatósági bizonyítványról történő másolat kiadására vonatkozik, így a jogorvoslat ezen vonatkozásban nem értelmezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának internetes honlapján található: http://www.kekkh.gov.hu/hu/gepjarmu_eredetisegvizsgalat, Kérdés: "A vizsgálóállomáson nem tudták kinyomtatni nekem a hatósági bizonyítványt. Hogyan tudok hozzájutni?". Válasz: "A hatósági bizonyítványt a vizsgálatot követő 15 (tizenöt) nap múlva a kérelmező részére postai úton hivatalos iratként kézbesítik. Ezen belül a kérelmező (ügyfél) bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak], vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatán kérheti a hatósági bizonyítvány - díjazás nélkül - történő kiadását, kinyomtatását.'. Kérdés: "A vizsgálóállomáson csak egy 'Igazolás'-t kaptam a vizsgálat elvégzéséről. Elegendő ez a jármű átírásához?". Válasz: "Ezen igazolás a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás átvezetéséhez (az átíráshoz) nem elegendő. Az átírás során a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak], vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatának Járási Hivatal ügyintézője díjmentesen kiadja (kinyomtatja) az ehhez szükséges hatósági bizonyítványt.". Kérdés: "A vizsgálóállomáson nem tudták kiadni a hatósági bizonyítványt. Ha azt a Járási Hivatalban (okmányirodában) kérem ki, akkor jelent-e ez nekem plusz költséget?". Válasz: "Amennyiben még nem került kiadásra (kézbesítésre) a hatósági bizonyítvány, akkor azt a közlekedési igazgatási hatóságnál [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak], vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatán díjmentesen adják (nyomtatják) ki.". Kérdés: "Hány példányban állítják ki az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt? Mi a teendő akkor, ha több példányra is szükségem lenne?". Válasz: "Az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány 1 (egy) példányban kerül kiadásra. Amennyiben az ügyfél plusz példányokra tart igényt, akkor arról díjazás ellenében (2400 Ft) másolatot kérhet.". Kérdés: "Elvesztettem (nem találom) az eredetiségvizsgálatról kiadott hatósági bizonyítványt. Szükségem lenne rá, akkor hol kaphatok erről egy új példányt?". Válasz: "Amennyiben az ügyfél a hatósági bizonyítványról (pl. annak elvesztése miatt) másolatot kér, akkor arról díjazás ellenében (2400 Ft) másolatot kérhet bármely közlekedési igazgatási hatóságnál [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak], vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatán". Kérdés: "Elvesztettem (nem találom) az eredetiségvizsgálatról kiadott hatósági bizonyítványt. Nekem nincs rá szükségem, de ennek hiányában a jármű átírása megoldható-e?.". Válasz: "A jármű tulajdonojogában bekövetkezett változás átvezetéséhez (a jármű átírásához) nem szükséges a hatósági bizonyítvány materiális megléte, mert a hatósági bizonyítvány meglétét és annak eredményét a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak], vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatánek ügyintézője elektronikus úton is le tudja kérdezni. Tehát ha az ügyfél elvesztette a hatósági bizonyítványt, akkor az még nem akadálya a jármű átírásának. Az ügyintéző ilyen esetben csak az ügyfél kérésére állít ki másolatot a hatósági bizonyítványról, díj ellenében.

Fontosabb fogalmak

Eredetiségvizsgálat elvégzéséről kiadott igazolás: Az eredetiségvizsgálatot elvégző Közreműködő (vizsgálóállomás) által kiadott 'Igazolás', amely csupán az eredetiségvizsgálat elvégzését igazolja, de annak eredményét nem. Eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány: az elvégzett eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó közokirat. Eredetiségvizsgálat eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása (kézbesítése, kinyomtatása): A kérelmező (ügyfél) részére az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány tényleges átadása, rendelkezésére bocsátása. Másolat kiadása: Ügyfél részére az elvégzett eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványról másolat kiadása, kiállítása.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3. §, 4. § (1) bekezdés e) pont, 9/B. §, 13. § (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §;
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. melléklet 9.1. b) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.( XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. számú melléklet 2. pont k) alpontja

Kulcsszavak

hatósági, bizonyítvány, eredetiségvizsgálat, igazolás, eredmény, kiadás, kézbesítés, kinyomtatás, jármű, átírásmásolat, átírásmásolat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858