Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107, E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)

Kódszám

EGBIZ00038

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ideiglenesen külföldön tartózkodó személy kiutazása előtt nem kérte biztosítójától a megfelelő ellátásra jogosító nyomtatvány kiállítását, úgy a tartózkodási hely szerinti biztosító az illetékes biztosítótól kéri ezt utólag ezen a nyomtatványon.
A fenti nyomtatványokat kérheti a magyar teherviselő az illetékes teherviselőtől, valamint kérheti a külföldi teherviselő az illetékes intézménytől. Az eljáró szerv megvizsgálja a nyomtatvány kiadására való jogosultság fennállásának feltételeit, amennyiben indokolt, az E 107 jelű nyomtatványon visszaigazolja a továbbítás tényét, és csatoltan kiállítja, mellékelten megküldi a kért nyomtatványt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, illetve a tagállamok közötti kapcsolattartást biztosító összekötő szerv.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a nyomtatvány szükségességének oka, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Postai úton érkezett kérelem esetén csatolandó dokumentum az E 107 jelű unios rendeletek szabályaiból származó okmány, nyomtatvány.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

bármely fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az E-jelű nyomtatvány ki nem állítása esetén, fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): első fokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg az E nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, E 107 jelű nyomtatvány, jogosultságot igazoló dokumentum, EGT államok, összekötő szerv, orvosilag szükséges ellátás.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 17. cikk, 19. cikk, 22. cikk, 24. cikk, 25. cikk, 26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, 25. cikk ; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés, 883/04/EK rendelet 19. cikk, 987/2009/EK rendelet 25. cikk, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 27. §, 71. §; 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, E jelű nyomtatvány, hordozható dokumentum, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858