Akadálymentes verzió

Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

Kódszám

EGBIZ00040

Az ügy rövid leírása

Az a személy, aki valamely EGT tagállamban biztosított, lakóhelye azonban ettől eltérő másik tagállamban van, jogosultságának igazolására, a külföldi illetékes intézmény által kiállított jogosultság igazolás alapján természetbeni ellátások teljes körére válik jogosulttá E 106, E 109, E 120 és E 121 jelű nyomtatványok nyilvántartásba vételét követően.
Az illetékes intézmény a jogosultság megszűnését követően értesíti a lakóhely szerinti állam biztosítóját a korábban fennált jogosultság megszűnéséről.
Ezt követően a jogosultság megszűnésének visszaigazolása megtörténik, ezzel egyidejűleg a jogosultság vizsgálat esetén az egészségügyi szolgáltatónál piros lámpa jelzi, hogy bár érvényes TAJ számmal rendelkezik, azonban jogosultsága rendezetlenné vált.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

nincs

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személy azonosításra alkalmas adat, biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a jogosultság megszűnésének igazolására vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

A jogosultság igazolások (E jelű) kiadásához szükséges dokumentumok: Közösségi Koordinációs Rendeletek szabályaiból származó jogosultságot igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi/megyei kormányhivatal országos illetékességgel látja el.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A lakóhelyem/tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságom megszűnését igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Külföldön fennálló biztosítási jogviszonyom mely nappal szűnik meg? A külföldön fennálló biztosítási jogviszony megszűnésének napja minden esetben az illetékes intézmény által közölt időpont. E tekintetben a nyomtatvány megérkezésének napja nem releváns.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolása.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. §, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés; 319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről 4. § (2) a) pont af) alpont, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés.

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, bejegyzés dátuma.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858