Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

" /> Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

" />
Akadálymentes verzió

Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00067

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan-nyilvántartási térkép megváltoztatására készített, az ügyfél által megrendelt földmérési munka műszaki vizsgálata, hogy alkalmas-e ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetésre, valamint előzetes nyilvántartásba vétele. 

Ki jogosult az eljárásra?

A földmérési és térképészeti tevékenység jogosultsághoz és adott végzettséghez kötődő tevékenység.

Csak a jogosultsággal rendelkező földmérő kérheti a vizsgálatot és záradékolást.

Milyen adatokat kell megadni?

A készítő nevét, a munkaszámot, a munka megnevezését (település megnevezését, fekvését, változás típusát), érintett földrészletek helyrajzi számait, a járási hivatal által a munka megkezdésekor szolgáltatott és a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadott adatállomány típusát, nevét, nagyságát, formátumát, a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett adatállományok szerepelnek az átadott adathordozón, az adathordozó megnevezését, az adatszolgáltatási számla és záradékolási számla számait, a záradékolt vázrajzokat milyen címre kérik megküldeni, a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadás dátumát, az átadó és az átvevő személy nevét, aláírását, bélyegzőlenyomatát, és az átadott digitális adatok tartalomjegyzékét, a dossziéban levő munkarészek tartalomjegyzéke, továbbá a készítő földmérő igazolását a jogosultságra vonatkozóan.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a vizsgálathoz és záradékoláshoz szükséges munkarészeket.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Sajátos célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai a változás típusától és az érintett földrészletek darabszámától függ. A vizsgálati díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. 

Hol intézhetem el?

Járási és kerületi hivatalok.

Ügyintézés határideje

Tíz nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az záradékolás illetve az újrazáradékolás elutasítása ellen fellebbezhet. Vázrajz záradékolása ellen nem lehet fellebbezni az csak az azt követő telekalakítást engedélyező vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat útján támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyfél megrendeli a földmérő vállalkozónál a munkát-> Földmérő elkészíti a változási vázrajzot és a műszaki munkarészeket-> A földmérő beadja a járási hivatalhoz záradékolás és vizsgálat céljából-> járási hivatal műszakilag levizsgálja, záradékolja, előzetesen térképezi-> járási hivatal a földmérőnek adja vissza a vázrajzokat aki átadja a megrendelőjének

Fontosabb fogalmak

1., Záradékolás: A járási hivatal a vázrajzokat előzetes nyilvántartásba veszi, tulajdonviszonyok vizsgálata nélkül, csak szakmai, műszaki szempontokat, számításokat vizsgálva előzetesen térképezi a változást. Ez önmagában még nem jelenti érvényesen az ingatlan-nyilvántartási átvezetést, ez csak az eljárás első részét képezi.
2., Telekalakítási engedélyezési eljárás: Földrészletek határvonalának megváltozására (telekmegosztás, -összevonás, -határrendezés) irányuló eljárás engedélyezése.

Vonatkozó jogszabályok

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (3) b), 28. § (4) c), 23. §, 8.§, 11. §
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 51. §,49. § (1)-(3), 47. §,46. § (1) bekezdés a) pont, 6. §,26. melléklet,
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III.21.) VM rendelet 1.§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 5.§. 10.§. 2. számú melléklet
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 159. § (1) bekezdés
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 12. § és a rendelet melléklete
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés,
A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III.11.) VM rendelet
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Kormány rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 72-75.§
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X.16.) Kormány rendelet,

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

megosztás, épületfeltüntetés, kitűzés, telekegyesítés, összevonás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858