Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése

Kódszám

FOLDM00001

Az ügy rövid leírása

Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő, illetve az 500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése és termőterület nagyságtól függetlenül díszítő, illetve ipari mák termesztése bejelentés köteles a megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró szerve felé.

Ki jogosult az eljárásra?

Mindenkinek bejelentési kötelezettsége van, aki kereskedelmi céllal, illetve 500 m2-nél nagyobb területen étkezési mák, valamint termőterület nagyságtól függetlenül díszítő, illetve ipari mák termesztését tervezi
Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A NÉBIH honlapján közétett formanyomtatvány adatai

Milyen iratok szükségesek?

a fémzárolt vetőmag vásárlásával kapcsolatos számlák másolata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3.000,- Ft, illetékbélyeg

Hol intézhetem el?

A vetésre szánt termőföld fekvése szerinti illetőség áll fen.

Ügyintézés határideje

15 nap (a 162/2003. (X.16.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint)

Jogorvoslati lehetőség

Van fellebezési lehetőség, étkezési mák termesztése esetén, a rendelet előírásáainak nem megfelelő bejelentés esetén kiállított határozat rendelkezése megfellebbezhető.
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eláró szerve

A döntés közlésétől számított 15 nap
5.000 Forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A bejelentett mák termőterület a NÉBIH felé lejelentésre kerül. Atermőterületen minden, az általános termesztési gyakorlattól eltérő különleges esetet a megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró szerve felé jelenteni kell. Jelenteni kell továbbá a fel nem ajánlott, át nem vett növényi részek tervezett megsemmísítési időpontját.
nincs

Fontosabb fogalmak

mákszalma: teljes éréskor szárrésszel betakarított mák magot már nem tartalmazó tokja; kifejtetlen máktok: teljes éréskor szárrésszel betakarított mák magot tartalmazó tokja; díszítő mák: virágkötészeti célra előállított étkezési mákfajta; ipari mák: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint az Európai Bizottság által a mezőgazdasági növényfajok közösségi fajtajegyzékében (a továbbiakban: Közösségi Fajtajegyzék) közzétett olyan - magas alkaloid tartalmú - mákfajta (a továbbiakban: mákfajta), amelyben a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KKR.) 1. számú melléklete szerint kábítószernek minősülő ópium alkaloidok összes hatóanyag koncentrációja a légszáraz állapotú mákszalmában átlagosan 0,7% feletti; étkezési mák: étkezési mák: a NÉBIH által a Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint az Európai Bizottság által a Közösségi Fajtajegyzékben közzétett olyan - alacsony alkaloid tartalmú - mákfajta, amelyben a KKR. 1. számú melléklete szerint kábítószernek minősülő ópium alkaloidok összes hatóanyag koncentrációja a légszáraz állapotú mákszalmában átlagosan 0,7% vagy az alatti;

Vonatkozó jogszabályok

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) a); 8. § (2), (3); 10. § (2) bekezdés;
A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1); (2) bekezdése;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Ipari mák, étkezési mák, diszítő mák, mákszalma, kifejtetlen máktok, magas THC tartalom

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858