Akadálymentes verzió

A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítás, nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00005

Az ügy rövid leírása

A családi kötelékben együtt gazdálkodók alapíthatnak családi gazdaságot. A gazdálkodó család tagjai a termőföldet közösen művelik. A tagok a temőföld művelése során keletkezett javak elosztásának módjáról szerződésben döntenek. A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti.

Ki jogosult az eljárásra?

A családi gazdaság nyilvántartásba bejegyeztető személy az lehet, aki élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott, legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van. A családi gazdaság vezetõje élethivatásszerûen mezõgazdasági tevékenységet akkor folytat, ha a jövedelmének több, mint az 50%-a a családi gazdaság tevékenységébõl származik. Mező-, erdőgazdasági tevékenységnek minősül a növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás


Az ügyfél képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma.
A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja.
A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként való megadása:
- a termőföld helyrajzi száma,
- a termőföld művelési ága,
- a termőföld területe hektárban,
- a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése,
- a családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete.

Milyen iratok szükségesek?


1 nyilatkozat arról, hogy a törvény szerint élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni,
2. a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okirat ennek hiányában a legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatának csatolása, vagy a kérelmező legalább 3 éve – a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt – mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja,
3. nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van,
4. nyilatkozat arról, hogy a vagyoni, elszámolási viszonyukat a gazdálkodó család tagjai szerződésben megkötötték,
5. őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány, vagy igazolás arról, hogy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében családi gazdálkodó szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
6. nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az illeték mértéke 3000 Ft illetékbélyegben leróva

Hol intézhetem el?

Megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap (Általános ügyintézési határidő)

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen 15 napon belül benyújtott fellebbezés.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Keleti K. út 24. címére)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen kortól lehet valaki a családi gazdaság tagja- nem meghatározott, őstermelői, illetve egyéni vállalkozói igazolvány váltásához kötött.
A családi gazdálkodó cserélhető-e-igen változás bejelentőt kell kitölteni. A családi gazdálkodó vállalkozási forma megszüntethető-e- igen változásbejelentő íven kell közölni a tényállást.

Fontosabb fogalmak

családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem

családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető természetes személy

Vonatkozó jogszabályok

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 2. §, 3. §, 4. § (1)-(2) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, 33. § (1) bekezdés, 40. §, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés.;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés; A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 4. 5. 8. pont
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 4. §

Kulcsszavak

családi gazdaság, gazdálkodó, szakirányú végzettség, szerződés, földhasználat, közös gazdálkodás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858