Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket

Kódszám

JEGYZ00402

Az ügy rövid leírása

Mindenki (egyedül vagy másokkal együtt), írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal fordulhat bármely közhatalmat gyakorló szervhez.
A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Közérdekű bejelentéssel lehet olyan szervhez fordulni (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv), amelynek az eljárásai kapcsolódnak a közérdekű bejelentés tartalmához. A helyben tett szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.
Ha a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított 8 napon belül az eljárásra jogosult szervhez továbbítani fogják annak érdekében, hogy eljárjon Az áttételről (erről a panaszost az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell fogják. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg fogják küldeni.

Ki jogosult az eljárásra?

Mindenki. A helyben tett szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.
A bejelentő más személyt is megbízhat annak érdekében, hogy nevében eljárjon.

Milyen adatokat kell megadni?

Az adatok egyértelműen, röviden és tömören tartalmazzák a közérdekű bejelentés indokát és a lényeges körülményeket. A köüzérdekű bejelentés javaslatot is tartalmnazhat.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a közérdekű bejelentés alátámasztó, az állításokat igazoló, vagy valószínűsítő dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Eljárásra jogosult szervnek minősül álalában az az állami (tehát nem kizárólag államigazgatási vagy önkormányzati) szerv, amelynek a szervezetét vagy eljárását a panasz érinti, egyébként az, amelynek a panasz által érintett ügyekben el szokott járni.

Ügyintézés határideje

A közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni.
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Mikor mellőzhető az írásbeli értesítés a közérdekű bejelentés kivizsgálásáról?
Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a közérdekű bejelentés elintézéséről a közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. Ez a lehetőség a Kormányablakok tekintetében, azok működési módjából következően nem merülhet fel.
2. Mikor közérdekű bejelentés vizsgálata?
A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, továbbá azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Fontosabb fogalmak

Közérdekű bejelentés: A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Bejelentő: Bárki, aki bejelentést tesz.

Vonatkozó jogszabályok

a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3. §;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont

Kulcsszavak

Bejelentés, közérdekű bejelentés, bejelentő, sérelem, érdek, közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858