Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00101

Az ügy rövid leírása

Engedélyezési eljárás: Azon járművek egyedi azonosító jellel (a régi, de máig használatos kifejezés szerint "hatósági alvázszámmal") történő utólagos ellátása vonatkozásában, amelynek egyedi azonosító jelét (alvázszámát) bűncselekmény útján megváltoztatták. A megváltoztatás alatt minden elkövetési magatartás értendő, az eltávolítás, át- vagy felülütés, kivágás, másik járműbe beillesztés, szándékosan azonosíthatatlanná tétel (kicsiszolás, kiköszörülés), stb. Az engedélyezést követően fizikálisan a közlekedési hatóság (kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei) üti be az egyedi azonosítót (alvázszámot) a járműbe.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa, üzembentartója vagy jogszerű birtokosa.
Az ügyfél képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyintézéshez becsatolandó dokumentumokon túlmenően (lehetőség szerint) az ügyfél elérhetőségei: telefonszáma, esetleg e-mail címe.

Milyen iratok szükségesek?

Eredetben: Az ügyfél kérelme a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátás engedélyezésére. Másolatban: Ügyfélképesség igazolása: a jármű tulajdonjogának, üzembentartói jogának, vagy jogszerű birtoklásának igazolása; A jármű azonosító jelének bűncselekmény útján történő megváltoztatását igazoló bírósági ítélet, ügyészségi döntés, vagy a nyomozást lezáró rendőrségi határozat (a jármű lefoglalását megszüntető határozat nem elegendő!); Az eljárás szolgáltatási díjának (2300 forint) befizetését igazoló csekk feladóvevénye; Amennyiben a kérelmező ügyfél jogi személy, akkor az ügyintézésre jogosult képviselő aláírását tartalmazó aláírási címpéldány; Amennyiben rendelkezésre áll, akkor a jármű azonosító jelének megváltoztatását igazoló (tartalmazó) igazságügyi szakértői vélemény; Amennyiben a járműre végeztek olyan eredetiségvizsgálatot, amely során a jármű alvázszámának jogellenes külső megváltoztatása megállapításra került, akkor az ezt tartalmazó hatósági bizonyítvány.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2300 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap (Általános ügyintézési határidő)

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés, amelynek díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon eljáró hatóság számlájára befizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Jármű egyedi azonosító jellel történő utólagos ellátását (az alvázszám beütését), az egedélyek birtokában, a jogosult kérelmére a megyei (fővárosi) kormányhivatal végzi.

Fontosabb fogalmak

Jármű egyedi azonosító jele: jelen eljárás szempontjából kizárólag a jármű alvázszáma; Jármű egyedi azonosító jellel történő utóagos ellátása: a köznyelvben "hatósági alvázszám" beütése; Jármű azonosító jelének külső jogellenes erő hatására történő megváltoztatása: minden elkövetési magatartás értendő, az eltávolítás, át- vagy felülütés, kivágás, másik járműbe beillesztés, szándékosan azonosíthatatlanná tétel (kicsiszolás, kiköszörülés), stb. A jármű azonosító jelének külső, de nem jogellenes megváltozása: az alvázszám természetes erő (pl. korrózió) miatti megváltozása vagy azonosíthatatlanná válása, avagy a roncsolódás, rongálódás (pl. balesetes sérülés, szakszerűtlen javítás, stb.) miatti megváltozás; Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátásra irányuló engedélyezési eljárás: a Hivatal által lefolytatott közlekedési igazgatási hatósági eljárás.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. § (1) bekezdés, 32-33. §, 51. §, 71-74. §, 78. § (1) bekezdés, (4)-(5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 153. §, 157. § (1) bekezdés;
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés d) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont és (3) bekezdés, 9. § (1) és (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. § (1) bekezdés d) pont és (2) bekezdés a) pont;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont, 3. § (1) bekezdés, 4. § a) pont, 1. számú melléklet 2. h) pont

Kulcsszavak

hatósági, alvázszám, beütés, AF, levédés, alvázszámlevédés, azonosító

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858