Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése

Kódszám

NEPEG00026

Az ügy rövid leírása

Ha a táborozás vándortábor jellegű és az útvonal a) egy megyén belül több járási (fővárosi kerületi) hivatal területi illetékességét érinti, a szervezőknek azon fővárosi és megyei kormányhivatalt kell értesíteni, ahova az érintett járások tartoznak, b) több megye (illetve a főváros) területét érinti, a szervezőknek a kiindulási pont szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt kell értesíteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügy indítására jogosult: a táborszervező (természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, egyház, stb.).
Az ügyfél nem csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentésnek tartalmaznia kell: a táborozás helyét, időpontját és a részt vevők számát. A táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők számának megjelölése.
[A gyakorlatban azonban a bejelentés során az alábbi adatokat nyújtják be: a tábort szervező adatai (név, cím, természetes személynél lakcím, elérhetőség), a tábor adatai (típusa, neve, létesítmény/szálláshely neve, címe), a táborozásban résztvevők száma.]

Milyen iratok szükségesek?

Egyéb dokumentum becsatolása nem szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentéshez kapcsolódóan eljárási díj, fizetési kötelezettség nincs megállapítva, fizetési kötelezettség nincsen.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (azaz a vándortábor útvonalával érintett fővárosi és megyei kormányhivatal).

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs mód és szükség sem jogorvoslatra, mert nem engedélyköteles, hanem bejelentésre irányul az eljárás.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. A bejelentést a táboroztatás előtt kell megtenni? Igen, legalább 6 héttel előtte.
2. Mi a teendő abban az esetben, ha a tábornyitás és a bejelentés között kevesebb, mint 6 hét van? A bejelentést abban az esetben is meg kell tenni.
3. A táborozásban részvevő gyermekek orvosi igazolása szükséges? Nem, a gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata kell arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészséges. A gyermek törvényes képviselője által, a táborozást megelőző 4 napon belül kiállított és aláírt igazolás szükséges arrról, hogy a gyermek megfelelő egészségi állapotban van. A nyilatkozatot a tábor szervezője adja át a törvényes képviselőnek. A nyilatkozat kitöltéséhez szükséges adatok: gyermek neve, születési idő, lakcím, anyja neve, törvényes képviselő elérhetősége.

Fontosabb fogalmak

Táborozás szervezője: az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a bejelentési kötelezettséget teljesíteni kell.

Vonatkozó jogszabályok

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése;
Egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja, 3. §-a,
4. § (1)-(2) bekezdése;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdése, 40. § (1) bekezdése;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja.

Kulcsszavak

“vándortábor“ “tábor szervezője“, vándortábortábor szervezője, vándortábortábor szervezője

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858