Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Gyermek- és ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, táborozásának bejelentése

Kódszám

NEPEG00027

Az ügy rövid leírása

A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnálbejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban résztvevők várható számát. A vonatkozó rendelet hatálya a következő nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekre terjed ki: a) gyermek- és ifjúsági csoportot fogadó üdülő, b) gyermeküdülő, c) gyermek- és ifjúsági tábor, d) gyermek -és ifjúsági táborban telepített sátortábor, e) nomád táborhely.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügy indítására jogosult: a táborszervező (természetes személy, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, stb.)

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők várható számának megjelölését írja elő a jogszabály.
A gyakorlatban azonban a bejelentés során az alábbi adatokat nyújtják be:
a tábort szervező adatai ( név, cím, természetes személynél lakcím, elérhetőség,
a tábor adatai: típusa, neve, létesítmény/szálláshely neve, címe,
a táborozásban résztvevők száma.

Milyen iratok szükségesek?

Egyéb dokumentum becsatolását a jogszabály nem írja elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentéshez eljárási díj, fizetési kötelezettség nincs megállapítva

Hol intézhetem el?

A tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: a fellebbezési lehetőség adott ügyre (bejelentés) nem vonatkoztatható

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Hová kell a bejelentést megtenni? Az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervhez.
2. A bejelentést a táboroztatás előtt kell megtenni? Igen, legalább 6 héttel előtte.
3. Amennyiben kevesebb idő telik el a bejelentés és a tábor nyitás megkedzése között, mint hat hét, mit tegyek? A tábort akkor is be kell jelenteni.
4. A táborozásban részvevő gyermekek orvosi igazolása szükséges? Nem, a gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata kell arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészséges.

Fontosabb fogalmak

Táborozás szervezője: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a bejelentési kötelezettséget teljesíteni kell.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek a következők: gyermek- és ifjúsági csoportot fogadó üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor, nomád táborhely.
Gyermek-és ifjúsági csoport: 6-18 éves korosztályú fiatalok legalább 6 főből álló közössége.
Veszélyes anyag: az a külön jogszabályban meghatározott anyag, amely hatását kifejtve halált, egészségkárosodást okoz, vagy a környezetet és az anyagi javakat jelentősen károsítja.

Vonatkozó jogszabályok

Egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EÜM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja, 4.§ (1) bekezdés
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdése40. § (1) bekezdése
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés
szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A § (3), Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (1), (2) bekezdései. Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 4. § (1), 9. § (1) bekezdés, 13, § (1) bekezdései.

Kulcsszavak

"nem üzleti célú szálláshely" "tábor szervezője" "yermek- és ifjúsági csoport"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858