Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Gyermek- és ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, táborozásának bejelentése

Kódszám

NEPEG00027

Az ügy rövid leírása

A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnálbejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban résztvevők várható számát. A vonatkozó rendelet hatálya a következő nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekre terjed ki: a) gyermek- és ifjúsági csoportot fogadó üdülő, b) gyermeküdülő, c) gyermek- és ifjúsági tábor, d) gyermek -és ifjúsági táborban telepített sátortábor, e) nomád táborhely.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügy indítására jogosult: a táborszervező (természetes személy, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, stb.)

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők várható számának megjelölését írja elő a jogszabály.
A gyakorlatban azonban a bejelentés során az alábbi adatokat nyújtják be:
a tábort szervező adatai ( név, cím, természetes személynél lakcím, elérhetőség,
a tábor adatai: típusa, neve, létesítmény/szálláshely neve, címe,
a táborozásban résztvevők száma.

Milyen iratok szükségesek?

Egyéb dokumentum becsatolását a jogszabály nem írja elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentéshez eljárási díj, fizetési kötelezettség nincs megállapítva

Hol intézhetem el?

A tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: a fellebbezési lehetőség adott ügyre (bejelentés) nem vonatkoztatható

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Hová kell a bejelentést megtenni? Az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervhez.
2. A bejelentést a táboroztatás előtt kell megtenni? Igen, legalább 6 héttel előtte.
3. Amennyiben kevesebb idő telik el a bejelentés és a tábor nyitás megkedzése között, mint hat hét, mit tegyek? A tábort akkor is be kell jelenteni.
4. A táborozásban részvevő gyermekek orvosi igazolása szükséges? Nem, a gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata kell arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészséges.

Fontosabb fogalmak

Táborozás szervezője: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a bejelentési kötelezettséget teljesíteni kell.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek a következők: gyermek- és ifjúsági csoportot fogadó üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor, nomád táborhely.
Gyermek-és ifjúsági csoport: 6-18 éves korosztályú fiatalok legalább 6 főből álló közössége.
Veszélyes anyag: az a külön jogszabályban meghatározott anyag, amely hatását kifejtve halált, egészségkárosodást okoz, vagy a környezetet és az anyagi javakat jelentősen károsítja.

Vonatkozó jogszabályok

Egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EÜM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja, 4.§ (1) bekezdés
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdése40. § (1) bekezdése
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés
szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A § (3), Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (1), (2) bekezdései. Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 4. § (1), 9. § (1) bekezdés, 13, § (1) bekezdései.

Kulcsszavak

"nem üzleti célú szálláshely" "tábor szervezője" "yermek- és ifjúsági csoport"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858