Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem

Kódszám

SZGYH00024

Az ügy rövid leírása

A gyermek huzamos időn át - így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból - önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön. A gyermek letelepedés céljából történő külföldre távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges. Ha a szülők között vita alakul ki, bármelyik szülő kérheti a gyámhatóság döntését a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelöléséről.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülő(k), a gyermektől külön élő szülő

Kizáró okok: Nincs személyes eljárási kötelezettség, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

a szülők és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt,letelepedett, oltalmazott,vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye), a külföldi ország megnevezése

Milyen iratok szükségesek?

pl. a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmány, iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás, befogadó nyilatkozat, azok a dokumentumok, amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása és tanulmányainak folytatása biztosítva van.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli

Hol intézhetem el?

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, mely indokolt esetben legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés lehetősége adott

Jogorvoslati lehetőség részletei: gyermekvédelmi és gyámügyi feladtkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Megtagadhatja-e a gyámhatóság a hozzájárulást, ha a külföldre távozás olyan országba történne, mellyel szerződés, vagy viszonosság hiányában a kapcsolattartás végrehajtására nem lenne lehetőség. Válasz: A gyámhatóság kiemelt mérlegelési szempontja a kapcsolattartás biztosítása, mely lehetőség hiányában megtagadható a hozzájárulás.
Kérdés : milyen külföldi okiratot kell csatolni. Válasz: a külföldön kiállított közokiratnak, magánokiratnak akkor van bizonyító ereje, ha az illetékes magyar külképviseleti hatóság állította ki, hitelesítette, vagy felülhitelesítette. Hiteles fordítással ellátott okiratot kell az ügyfélnek csatolnia. Kérdés: Csak egy évet meghaladó időtartamot tekintve jogellenes-e a gyermek külföldre vitele a másik szülő egyetértésének hiányában. Válasz: Nem. A sérelmező szülő egy éven belül is eljárást indíthat, ha a gyemeket a belegyezése nélkül vitték külföldre.
Kérdés: Hová fordulhat a sérelmező szülő, ha gyermekét jogellenesen vitték külföldre. Válasz: A Központi Hatósághoz, mely a Közigazatási és Igazságügyi Minisztérium (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Fontosabb fogalmak

Huzamos időn át történő külföldi tartózkodás, amely meghaladja a szokásos nyaralás céljából eltöltött időt legfeljebb 1év, jogellenes elvitel: amikor a szülők egyike a másik hozzájárulása nélkül viszi a gyermekét magával külföldre, és megtagadja visszavitelét, vagy a gyermek visszaadását tagadja meg egy kapcsolattartási idő lejárta után, vagy elrejti a gyermeket.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:178.§ (1) és (2) bekezdés, 4:224.§, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§ (1)bekezdés, 98.§ (1)bekezdés,99.§ (1)bekezdés,Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény (Az illetékekről szóló XCIII. törvény) 33.§ (2) bekezdés, A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Gyár.) 9.§ f) pont, 13.§ c) pont, 21.§ (1) bekezdés a)pont, (2)-(4)bekezdés, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 24.§

Kulcsszavak

Külföldre költözés, az ország elhagyása, másik országba költözés, külföldre települ

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858