Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése

Kódszám

NEPEG00056

Az ügy rövid leírása

Jogosultsággal rendelkező gyógyszerész a betegek részére gyógyszerészi gondozási tevékenységet végezhet, mely magába foglalja többek közt a beteg gyógyszerhasználatának szakmai segítségét (pl. helyes és költséghatékony terápia elősegítése, orvosi beavatkozás nélkül alkalmazható módszerek ajánlása), továbbá egészségtudatos életvitelének kialakítását, életmóddal kapcsolatos tanácsadást, egészségmegőrzést. A tevékenység bejelentés alapján folytatható. A bejelentést a területileg illetékes tisztifőgyógyszerész felé kell megtenni.

Ki jogosult az eljárásra?

Közforgalmú gyógyszertár működtetője és személyi jogos gyógyszerésze, illetve intézeti gyógyszertár esetében a működtető és az intézeti vezető főgyógyszerész. Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van meghatalmazásra, képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A gyógyszertár megnevezése, pontos címe, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím), létesítési és működési engedély száma, működtető megnevezése, működtető székhelyének címe, társaság képviseletére (cégjegyzésre) jogosult személy, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím),
2. A személyi jogos gyógyszerész/intézeti vezető főgyógyszerész neve, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím),
3. A gyógyszerészi gondozásban részt vevő gyógyszerész neve, működési nyilvántartási száma, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím),
4. A gyógyszerészi gondozás tevékenység megnevezése, kezdő napja.

Milyen iratok szükségesek?

1. A közforgalmú gyógyszertár működtetőjének és személyi jogos gyógyszerészének, illetve intézeti gyógyszertár esetében a működtetőnek és az intézeti gyógyszertár intézeti vezető főgyógyszerészének nyilatkozata az előírt tárgyi feltételek meglétéről, továbbá arról, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítja.
2. Igazolás benyújtása arról, hogy a szükséges továbbképzést a gyógyszerészi gondozásban résztvevő gyógyszerész elvégezte.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ügyben eljárás nem indul, ezért a bejelentés illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

Országos Gyógyszerészeti és Élelemzés-egészségügyi Intézet (területileg illetékes tisztifőgyógyszerész)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezési lehetőség nem áll rendelkezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Kell e fizetni a bejelntésért? - A bejelentésért nem kell fizetni.
2. Kinek kell benyújtania a bejelentést? - A bejelentést a közforgalmú gyógyszertár működtetőjének és személyi jogos gyógyszerészének, illetve intézeti gyógyszertár esetében a működtető és az intézeti vezető főgyógyszerésznek kell megtennie.
3. Szükséges e valamilyen képzettség hozzá? - A tevékenységet csak olyan gyógyszerész végezheti, aki rendelkezik a szükséges továbbképzéssel.
4. Mennyi az ügyintézés határideje? - Az ügyintézés határideje 21 nap.

Fontosabb fogalmak

a.) gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett, dokumentált tevékenység, melynek célja együttműködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén túl, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása, minőségileg kontrollált körülmények között;
b.) közforgalmú gyógyszertár: a lakosság közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosító olyan egészségügyi intézmény, amely a teljes körű gyógyszerellátás keretében magisztrális (gyógyszertárban készített) gyógyszerkészítést is végez;
c.) fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos telephelyű, vagy mozgó egységként működtetett, a lakosság közvetlen gyógyszerellátását biztosító egészségügyi intézmény;
d.) intézeti gyógyszertár: a fekvőbetegellátást végző intézmény részeként működő, annak teljes körű gyógyszerellátását végző egészségügyi intézmény, mely szaktevékenységként közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet;
e.) kézigyógyszertár: a háziorvos, házi gyermekorvos gyógyító munkájához szükséges, a gyógyszerek meghatározott körét szolgáltató ellátási forma;
f.) személyes gyógyszertár működtetési jog: szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére, adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére és működtetésére szóló engedély

Vonatkozó jogszabályok

a.) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet 36/A. § (2)-(6) bekezdés;
b.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 34. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés;
c.) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 16-20., 26. pont;
d.) Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet;
e.) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás szakmai protokolljának kiadásáról - Egészségügyi Közlöny LX. évfolyam 21. szám, megjelent: 2010. november 16.

Kulcsszavak

gyógyszerészi gondozás, gyógyszerészeti gondozás, gyógyszertár, gondozási tevékenységegészség, gondozási tevékenységegészség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858