Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00070

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
A társas vállalkozás adózás előtti eredményét csökkentheti, amennyiben korábban munkanélküli személyt alkalmaz.

 Ennek igazolására a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya hatósági bizonyítványt állít ki a foglalkoztatás kezdetét meglőző 6 hónapban fennálló álláskeresőként történő nyilvántartásról.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Természetes személy, álláskereső, pályakezdő.

Kizáró okok:

Nem releváns.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél személyes okmányai (Személyi ig. lakcímkártya),
Munkaszerződés

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályai

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns.

A benyújtási határidő: Nem releváns.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetben kérhetem a társasági adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményhez a hatósági bizonyítvány kiállítását?
Válasz: Abban az esetben ha társas vállakozásnál létesített mukaviszonyt. Ez által a munkáltatója kedvezőbb feltételekkel tudja Önt foglalkoztatni.

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Korábban munkanélküli személy az, aki a foglalkoztatását közvetlenül megelőzően
a) legalább 6 hónapig az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott munkanélküli volt, vagy
b) álláskeresők támogatásában, aktív korúak ellátásában részesült, vagy
c) ellátásra való jogosultságát már kimerítette, de az állami foglalkoztatási szervvel továbbra is együttműködött,
azzal, hogy a fentiekben foglalt feltételek fennállása szempontjából azt az időtartamot, amely alatt a munkanélküli csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül, az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés, elzárás büntetés időtartamát, a tartalékos katonai szolgálatban és polgári szolgálatban töltött időt (a szolgálat megkezdése és befejezése közötti időtartamot) figyelmen kívül kell hagyni.


Vonatkozó jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 16.§., 17. §., 95.§. 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról 7. § (1) bekezdés j) pont,

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a) pont, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

1990. évi XCIII. törvény az illetékről 33. § (2) bekezdés 15. pont

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 57/A. § (1) és (2) bekezdés

Kulcsszavak

Hatósági bizonyítvány, tartósan álláskereső, társasági adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény, társasági adókedvezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858