Akadálymentes verzió

Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00070

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
A társas vállalkozás adózás előtti eredményét csökkentheti, amennyiben korábban munkanélküli személyt alkalmaz. Ennek igazolására a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya hatósági bizonyítványt állít ki a foglalkoztatás kezdetét meglőző 6 hónapban fennálló álláskeresőként történő nyilvántartásról.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személy, álláskereső, pályakezdő.
Meghatalmazásra is van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél személyes okmányai (Személyi ig. lakcímkártya),
Munkaszerződés

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy szálláshelye szerint illetékes kirendeltség az ügyfél kérelme, vagy nyilatkozata alapján.

Ügyintézés határideje

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen esetben kérhetem a társasági adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményhez a hatósági bizonyítvány kiállítását?
Válasz: Abban az esetben ha társas vállakozásnál létesített mukaviszonyt. Ez által a munkáltatója kedvezőbb feltételekkel tudja Önt foglalkoztatni.

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Korábban munkanélküli személy: a foglalkoztatását megelőzően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskereső.


Vonatkozó jogszabályok

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 21.§ a) pont, 71-72. §, 83. §,
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról 7. § (1) bekezdés j) pont,
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a) pont,
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 57/A. § (1) és (2) bekezdés

Kulcsszavak

Hatósági bizonyítvány, tartósan álláskereső, társasági adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény, társasági adókedvezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858