Akadálymentes verzió

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén.

Kódszám

OKMIR00085

Az ügy rövid leírása

A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha arra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor.

Ki jogosult az eljárásra?

A lakcímigazolvány cseréje azokat a polgárokat érinti, akinek a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének a címe, a helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása a területszervezési eljárásban hozott döntés miatt változott és ahol Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény miatti címváltozás történt.

Milyen adatokat kell megadni?

Hivatalból induló eljárás, azaz ügyfél adat közlésére nincs szükség.

Milyen iratok szükségesek?

Hivatalbólinduló eljárás, azaz ügyfél által csatolandó dokumentum nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kell-e fizetni az új lakcímkártyáért?
Illetékmentes a lakcímkártya kiadása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén.

Az értesítést követően mi a járási hivatal feladata?
Aköltözéssel nem járó címváltozás miatt csere alatt álló hatósági igazolvány érvénytelenségének tényére és a hivatalból kiállított hatósági igazolvány érvényességére vonatkozó bejegyzésről a járási hivatalnak a hivatalból kiállított hatósági igazolvány átvételét igazoló tértivevény visszaérkezését követően gondoskodik.

Fontosabb fogalmak

Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.

Lakcímigazolvány rendeltetése: az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §, 7. § a)-i) pontjai, 8. § (1) bekezdés a) pont, 5. § (4) bekezdése, 26. §,11. §
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés e)-f) potjai, 19/A. bekezdés
az illetékről szóló 1990. évi. XCIII. törvény IX. melléklet IV. 2. bekezdés d) pont
a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi. CXL. törvény 33. § (5) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványköltözéssel nem járó lakcímváltozás, Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványköltözéssel nem járó lakcímváltozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858