Akadálymentes verzió

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén

Kódszám

OKMIR00085

Az ügy rövid leírása

A helyiségnév, postai irányítószám, közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha arra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor.

Ki jogosult az eljárásra?

A lakcímigazolvány cseréje azokat a polgárokat érinti, akinek a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének a címe, a helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása a területszervezési eljárásban hozott döntés miatt változott.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított 60 nap.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kell-e fizetni az új lakcímkártyáért? Illetékmentes a lakcímkártya kiadása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén.

Fontosabb fogalmak

Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.
Lakcímigazolvány rendeltetése: az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §, 7. § a)-i) pontjai, 8. § (1) bekezdés a) pont, 5. § (4) bekezdése, 26. §,11. §
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés e) pont, 19/A. bekezdés
az illetékről szóló 1990. évi. XCIII. törvény IX. melléklet IV. 2. bekezdés d) pont

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §  

Kulcsszavak

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványköltözéssel nem járó lakcímváltozás, Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványköltözéssel nem járó lakcímváltozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858